Toimiiko Lahden sivistysjohtaja luvalla laittomasti?

Toimittaja Erno Laisi ja sivistyslautakunnan jäsen Kimi Uosukainen ovat puuttuneet kirjoituksissaan Etelä-Suomen Sanomissa täysin oikeisiin asioihin, mutta haluaisin vielä syventää keskustelua Sivistyslautakunnan ja sen esittelijän vastuusta työnantajalleen eli Lahdelle.

Esittelijällä on aina vastuu lautakunnalle esityksistään, mutta mitä silloin, kun hän toimii vastoin lautakunnan hänelle antamia uusia työnkuvan määrittelyjä vastaan tai jättää tehtävänsä kolme kertaa hoitamatta ja esittää saman asian aina uudelleen. Näin omavaltaisesti, tosin lain suomin valtuuksin, toimii Lahden sivistysjohtaja Tiina Granqvist kerta kerran jälkeen, vaikka hän sai juuri
oikeusasiamieheltä huomautuksen aiheettoman kirjallisen varoituksen antamisesta lukion rehtori Akolalle. Nyt poliittinen sivistyslauta antoi mandaatin hoitaa asiaa vielä kaksi vuotta kolmen aluepäällikön mallilla, ilman että ”suoritusportaasta” eli koulujen opettajien resurssipulaa ja materiaaalisia mahdollisuuksia olisi itse kouluissa vahvistettu.

Osa sivistyslautakunnasta pyrkisi antamaan enemmän resursseja itse kouluihin, ylisuuriin ryhmiin ja inkluusion erityisopetuksen tuomiin ongelmiin. Näitä toimenpiteitä haluaisivat kaikki Lahden luokanopettajat ja rehtorit ja ovat julkisesti ja myös varsin suorasanaiseti arvostelleet päällikkövetoista ja jäykkää sivistysjohtajan menetelmää. Sivistysjohtaja on ottanut sen vallan, jonka sivistyslautakunta on hänelle tietämättään ja tyhmyksissään antanut. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, kuinka Lahden hallintohimmelissä virkamiehet vievät poliittisia päättäjiä kuin lahtilehmiä, koska nämä eivät tiedä laillisia oikeuksiaan lautakunnan jäseninä ja sitä marssijärjestystä, jota virkamiesten on noudatettava kuntalain mukaan.

Soitin Opetusministeriöön, Kuntaliittoon sekä Lahden kaupungin lakimiehelle ja tarkistin faktat esittelijän vastuusta, esittelemättä jättämisestä ja annettujen työtehtävien valmistelusta ja siitä kieltäytymisestä. Vasta Kuntaliitossa ja Opetusministeriössä oikea vastuu- ja esimiesasemat viimein selvisivät. Vastuukaari on seuraava . Kasvatusjohtaja Granqvistin esimies on Lahden kaupunginjohtaja, jonka esimies on Lahden kaupunginhallitus, jonka toiminnan laillisuuden vahvistaa poliitttisesti valittu Lahden kaupungin valtuusto.
Esittelijän voi sivistylautakunta kuitenkin toistuvien kieltäytymisien takia tarvittaessa vaihtaa. Lautakunnan puheenjohtaja Mari Mäkynen onneksi tuntee lainsäädännön hyvin, mutta tarvitsee myös tukea ajamilleen uudistuksille.

Minulle on toistuvasti esitetty tärkeä kysymys? Mitä Lahti tekee kallispalkkaisella ja junalla pedelöivällä lukiojohtajalla, kun Lahdessa on vain neljä lukiota. Eikö hänen turhan virkansa 350 000 euron kustannukselle olisi todella tärkeämpääkin käyttöä kouluissa?

Juhani Melanen


Sivistysjohtaja Granqvist vastaa Juhani Melasen kolumniin

Perusopetuksen aluemalli luotiin, kun Lahti ja Nastola yhdistyivät vuonna 2016. Toimintamalli korvasi Lahdessa käytössä olleen viiden alueen aluerehtorivetoisen johtamisjärjestelmän. Yhdistymishallitus perusti perusopetukseen kolme määräaikaista aluepäällikön virkaa 31.12.2019 asti. Uusi malli ei lisännyt kustannuksia. Päätöksessä edellytettiin, että aluemalli arvioidaan vuoden 2019 aikana ja sen perusteella tehdään päätös mahdollisesta jatkosta. Aluemallissa kaupunki jaetaan kolmeen palvelualueeseen, jotka ovat yhteisiä perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisopalveluissa. Kullakin palvelualueella on noin 40 000 asukasta, saman verran kuin hyvän kokoisessa kunnassa. Arviointi aluemallin toimivuudesta tehtiin alkuvuodesta 2019 ja sitä käsiteltiin sivistyslautakunnan seminaarissa huhtikuussa 2019. Arvioinnissa todettiin, että aluemallissa on paljon kehitettävää mutta sen perusperiaatteet ja rakenne toimivat.

Esitys perusopetuksen aluepäälliköiden virkojen vakinaistamisesta tuotiin sivistyslautakunnan käsiteltäväksi 7.5.2019 (§61). Esittelytekstissä kerrottiin tasavertaisen aluemallin tarpeesta myös varhaiskasvatuksessa ja että harkinnassa on kolmen uuden aluepäällikön viran perustaminen, mikä korvaisi nykyisen aluepäiväkodinjohtajamallin. Sivistyslautakunta palautti esityksen uudelleen valmisteltavaksi ja edellytti, että perusopetuksen varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden yhteistä organisaatiomallia tulee valmistella kokonaisuutena ja päättää sivistyslautakunnassa yhtä aikaa osana vuoden 2020 talousarvioesityksen käsittelyä.

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa seuraavan kerran seminaarissa 13.8.2019. Lautakunnalle kerrottiin, että kokonaan uuden vaihtoehtoisen mallin valmistelu muutaman kuukauden aikana ei ole mahdollista. Lautakunnalle esiteltiin yhteistä toimintamallia, jossa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden aluetyöstä vastaavat päälliköt toimisivat alueella tiiminä, johon kuuluu myös hyvinvointikuntayhtymän esimies. Lautakunta pyysi asiasta vielä lisäselvityksiä seuraavaan kokoukseen ja esittelijälle jäi seminaarissa käsitys, että lautakunta on mahdollisesti valmis hyväksymään aluemallin rakenteen, kun pyydettyihin selvityksiin vastataan.

27.8.2019 (§92) sivistyslautakunnalle tuotiin esitys kolmen aluepäällikön viran perustamisesta sekä perusopetukseen että varhaiskasvatukseen. Esitys oli kustannuksiltaan lähes neutraali. Varhaiskasvatuksessa kolmen päätoimisen aluepäällikön malli olisi vaatinut nykyiseen budjettiin 70 000 euron lisäkustannuksen vuodessa. Sivistyslautakunta hylkäsi esityksen kokouksessaan 27.8.2019 (§92). Lautakunta halusi vuoden 2019 loppuun mennessä esityksen uuden lasten ja nuorten kasvun vastuualueen aluemallin valmistelutavasta ja aikataulusta.

Sivistysjohtaja toi lautakunnan kehotuksen mukaisesti esityksen uuden aluemallin valmistelusta ja aikataulusta 1.10.2019 (§111). Päätöksen mukaan uusi aluemalli tuodaan sivistyslautakunnan päätettäväksi syksyn 2020 aikana ja se tulee voimaan Lahden kaupungin uuden johtamisjärjestelmän alkaessa 1.6.2021. Vanha aluemalli on voimassa siihen asti. Osa sivistyslautakunnan jäsenistä olisi halunnut uuden mallin 1.1.2021 lähtien, mutta enemmistö oli esittelijän näkemyksen kannalla.

Vastoin julkisuudessa olleiden tietojen aluemallia ei ole kentällä tyrmätty. Kun sivistyslautakunta päätti, että aluemalli päättyy 31.12.2019, enemmistö perusopetuksen rehtoreista esitti lautakunnalle vakavan huolensa asian johdosta. Rehtoreiden mukaan alueellinen toimintatapa on merkittävästi edistänyt yhteistyötä, jossa on mukana myös hyvinvointiyhtymä ja järjestökenttä, ja he kokevat saavansa aluepäälliköiltä tärkeää tukea omassa työssään. Opettajia edustavalta Lahden OAY:ltä on saatu lausunto aluemallista. Lausunnossa pidettiin aluemallin rakennetta kelvollisena, vaikka toiminnassa todettiinkin olevan paljon kehitettävää.

Johtopäätösten tekeminen yleisestä mielipiteestä muutamien mielipidekirjoittajien kannanottoihin perustuen vie harhaan.

Esittelijän vastuu

Esittelijän vastuu määräytyy kuntalaista. Sivistyslautakunnan esittelijänä olen aluemalliasiassa toiminut juuri niin kuin esittelijä kuuluu toimia: olen sivistysjohtajana muodostanut oman näkemykseni parhaasta johtamisjärjestelmäratkaisusta ja esitellyt asian sen mukaisesti lautakunnalle. Esittelijän esitys on pohjaratkaisu, jonka perusteella lautakunta tekee päätöksen oman näkemyksensä mukaisesti. Esittelijää ei voi painostaa eikä uhkailla. Esitys on tehtävä hyvän valmistelun ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Esittelijä vastaa lautakunnan päätöksestä, vaikka se päättäisi esityksen vastaisesti, jos esittelijä ei ilmaise eriävää mielipidettä. Työnjako on selvä: virkamies esittelee ja lautakunta päättää. Virkamiehet vastaavat esityksistään virkavastuulla. Jos lautakunta tekee lainvastaisia päätöksiä, myös lautakunnan jäsenet vastaavat niistä virkavastuulla.

Sivistysjohtajan toimivalta määräytyy Lahden kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Sivistysjohtajan esimies on kaupunginjohtaja. Sivistysjohtaja ja muut lautakunnan esittelijät ovat lautakunnalle asiantuntijoita, joiden ammattitaitoa hyödyntäen lautakunta muodostaa mielipiteensä. On tavanomaista, että päätöksentekijät tekevät päätöksiä myös eri tavalla kuin esittelijä on esitellyt.

Tiina Granqvist
Sivistysjohtaja/Lahden kaupunki

JÄTÄ KOMMENTTI

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kolumnistin muut kolumnit

KOLUMNISTIT

Ilen Hajatelmat

Melastelua

Mika Kari

Papin Palsta

Sporttinurkka

Ville Skinnari

ARTIKKELIT

Maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol: On luksusta juoda vettä suoraan hanasta ja pulahtaa puhtaaseen järveen uimaan
Omalähiö lomailee 5.7. – 1.8.
Projektipäällikkö Jari Volanen: Patomäen kentällä tehdään nyt viimeisiä maastomuotoiluja ja vihertöitä
Perussuomalaisten kannatus kasvoi huomattavasti Lahdessa, vanhat puolueet menettivät valtuustopaikkoja
Nuorille on kustannettava ehkäisy yhteiskunnan varoista
Tutkija Ilkka Jokipii: Täsmällisiä muistiinpanoja ei ehditty tekemään Hennalan vankileirillä
Harri Koski: Saunalautta on merimiehen kesämökki
Markku Karjula: Lahden vahvuutena on se, että täällä on tapahtumia ympäri vuoden
Puheenjohtaja Marju Markkanen: Lahteen on tehtävä liikuntastrategia ja sen laatimistyössä on oltava poikkihallinnollinen edustus
Ex-kaupunginvaltuutetut Heikki Laine ja Onerva Vartiainen: Asioihin pitää perehtyä huolellisesti ennen kuin niistä päätetään
Hannu Salminen: Kulttuurin rahoitus tulee saada kokonaisuudessaan valtion budjettiin
Maisema-arkkitehti Maria Silvast: Renkomäen sorakuoppa-aluetta maisemoidaan virkistyskäyttöön
Kuntavaaliehdokkaita on koulutettu ja rekrytoitu lisää tauon aikana
Francis McCarron: Eteläisen kehätien valmistuminen etuajassa on iso onnistuminen
Varhaiskasvatuspolitiikkaa on jakanut sivistyslautakuntaa koko vaalikauden ajan
Kaupunginhortonomi Viivi Tasso: Kirsikkapuut tekevät kauniin kukkakatoksen puistoon
Pontus Söderblom ja Petri Honkanen: Uudet ja vaihtoehtoiset ryhmät sanovat asiat suoraan
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hilden: Puheenjohtajakausi piti olla aivan erilainen
RKP:n Pia Tyyskä: Tuomme avoimen, kunnioittavan ja yhteistyötä painottavan politiikan Lahteen
SDP:n Pekka Komu: Sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita, oikea-aikaisia ja vaikuttavia
ARKISTO