Lahden kaupungin arviointikertomus vuodelta 2021 antaa tärkeitä tietoja Lahden tunnusluvuista

Lahden entinen kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta yritti lopettaa koko tarkastuslautakunnan
toiminnan, koska siinä kerrottiin epämieluisia asioita hänen toimistaan ja puuhailuistaan erilaisissa
yhteisöissä, jotka nyt ovat joko konkursissa tai lakkautettuja. Korruptioepäilyt olivat silloin vahvoja.
Keppiä saivat tänä vuonna erityisesti työllisyyden kuntakokeilu, jolta kesti kokonaista puolitoista
vuotta, että se ylipäätään saatiin käyntiin. Syynä olivat osaavan, vakituisen ja asiantuntevan johdon
puuttuminen käynnistysvaiheessa.

Tarkastuslautakunta näkee tarpeellisena ottaa mukaan kaupunkilaiset ns. osallistuvaan budjetointiin. Demokratiassa asukkaat kokevat toimintansa mielekkääksi saadessaan olla mukana suunnittelemassa itseään koskevia ja kaupungin taloutta käsitteleviä asioita. Tarkastuslautakunta odottaa, että Lahti Events Oy onnistuu riskipitoisessa tukemisessaan erilaisissa tapahtumajärjestelyissä. Tietojaan talousasioista Lahti Events Oy on salannut erittäin oudoilla verukkeilla eli vetoamalla liikesalaisuuksiin. Ne ovat lautakunnan mukaan tarpeettomia ja aiheuttavat lahtelaisissa veronmaksajissa epäilyjä.

Tarkastuslautakunta toteaa, että Lahti-konsernin tilintarkastuksesta tehtyä tarjouspyyntöön perustuvaa hankintasopimusta ei ole noudatettu. Konserniyhtiöistä saadun palautteen mukaan tilintarkastuksen suorittamistapaan ja määrään ei ole oltu tyytyväisiä. Lautakunta edellyttää, että sopimusta noudatetaan.
Kuntalain 1 &:n mukaan: kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja elinvoimaa. Tämä
lakisääteinen tehtävä hyvinvoinnin edistämisestä jää edelleen kunnille, vaikka hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa. ”Tätä toimintaa pyritään edistämään sirpaleisessa verkostossa, jossa on monta toimijaa. Varoja on niukasti ja hallinto vaikeaa. Toiminnan vaikuttavuutta pitäisi päästä mittaamaan nykyistä paremmin.”

Tärkeää on keskustelu sisäisen pankin toiminnan jatkamisesta sekä lain edellyttämien vakuuksien
vaatiminen tytäryhtiöiltä. Lisäksi on selvitettävä, onko konsernilimiittien vielä nostamatta olevien osuuksiiin vaadittava lain edellyttämät vakuudet.
”Lahden kaupunki on vuosien saatossa perustanut useita tytäryhtiöitä, jotka ovat joutuneet nopeasti kovaan kilpailutilanteeseen toimivilla markkinoilla. Kaupungin vähentäessä ostoja omilta yhtiöiltään kilpailutuksen seurauksena ovat yhtiöt ajautuneet vaikeuksiin ja suoritustilaan. Esimerkkeinä LK Kiinteistöpalvelut ja Lahden Seudun kuntatekniikka Oy. Lautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki ei itse heikennä toimintaedellytyksiään omilla toimenpiteillään. Tarjouskilpailujen ehtojen tulee olla nykyistä selkeämpiä. Tytäryhtiöiden tulee tarvittaessa käyttää ulkopuolista osaamista tarjouspyyntöjen laadinnassa.”
Jatkossa tulee tarkoin harkita uusien yhtiöiden perustamista toimialoilla, joilla on kilpailua ja toimivat markkinat.”

Lahti on edelleen eläkeläisten kaupunki, jolla on velkaa 842 miljoonaa eli asukasta kohti 7007
euroa.”Konserilainoja on 1239,9 miljoonaa euroa eli 10.325 euroa per asukas. Tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan vuodesta toiseen lainamäärä on kaupungin kasvukehitykseen nähden huolestuttavan korkealla tasolla.”

Tiimiakatemia Global Oy:n koulutus on epäeettistä, koska tarkastuslautakunnalle on jäänyt se vaikutelma, että toimintaprosessissa on ohitettu kilpailutus ja kilpailutuksen tarve luomalla suorat asikassuhteet sisäkautta. ”Tiimiakatemian tapauksessa voidaan katsoa olevan eturistiriita, kun kaupungin viranhaltija on mukana yksityisessä liiketoiminnassa, jonka opetusmetodeja käytetään kaupungin henkilöstön koulutustoiminnassa ilman, että hankintaa olisi milloinkaan kilpailutettu.”
Suomeksi tätä voisi kutsua rakenteelliseksi korruptioksi!

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten suureen vaihtuvuuteen ja toivoi, että jatkuvuus taattaisiin ja turvattaisiin paremmin. Myonteistä olivat ympäristövuoden onnistuminen, MAL-toiminta ja kaupungin hiilipäästöjen väheneminen.

Kolumnissa on käytetty lainausmerkkejä asioissa, jotka on lainattu suoraan arviointikertomuksesta.

Juhani Melanen

JÄTÄ KOMMENTTI

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

2 thoughts on “Lahden kaupungin arviointikertomus vuodelta 2021 antaa tärkeitä tietoja Lahden tunnusluvuista

  1. Taitaa olla niin, että Lahden päättäjät ja virkamiehet pelaavat aikaa saadakseen itsensä ja kaverinsa kuiville.

Kolumnistin muut kolumnit

KOLUMNISTIT

Melastelua

Papin Palsta

Rainen Sananen

Ville Skinnari

ARTIKKELIT

Kansanedustaja Ville Skinnari 50 vuotta
Muusikko Marko Haavisto: Baddingin biisit ovat yhä edelleen selkärankani ytimessä
Kunnossapitopäällikkö Pasi Leppäaho: Aikainen talvi on ollut haasteellinen katujen kunnossapidolle
Lahden tapahtumapalvelut uusiksi – KOKO Lahti muuttuu Eventum Lahti Oy:ksi
Eero Seesvaara: Lahti Energian tuloksenkantokyky ei ole uhattuna lähitulevaisuudessakaan
Stubb vei äänet Liipolassa – Kaksinkamppailu oli muutoin tasaista Etelä-Lahdessa
Jorma Ratia: Perussyy Lahti Energian myynnin tarkastelulle on Lahden talouden tassapainottaminen
Kansanedustaja Mika Kari: Lahti Energian myyntiin tulisi hakea myös valtuuston näkemys
Launeelaiset tekivät juoksuhautakynttilöitä rintamalle Ukrainaan
Erityisavustaja Tuomas Sorsa: Raiteet tulevat tutuiksi sekä työmatkalla että työtehtävissä
Lahti Energian myynti olisi suuri strateginen muutos kaupungin taloudessa
Kaupunginvaltuutettu Jari Rissanen: Energiayhtiön mahdollinen myyntipäätös kuuluu valtuustolle
Lahden valtuusto on paljon vartijana Lahti Energian myyntisuunnitelmissa – riittääkö sen pätevyys?
Kansalaisaktiivi Petri Alastalo: Kaupunkilaisten omistamaa sähköyhtiötä ei saa myydä pääomasijoittajille
Seurakuntapappi Mari Ruuska: Joulukirkossa pääsee pysähtymään hetkeksi joulun ydinsanoman äärelle
Puheenjohtaja Marju Markkanen: Sivistyslautakunnan jäsenet esittivät kritiikkiä Digionen lisärahoitustarpeesta
Rehtori Kari Ratia: Salinkallion peruskoulu lopetettiin kepulikonstein – Nyt sitä kannattaisi hyödyntää erilaisiin uusiin toimintoihin
Jaakko Ripatti: Kirkkoherran työ Launeella oli minulle parasta aikaa työelämässä
Puheenjohtaja Anneli Peltokukka: Tämä päivä on jo huomenna historiaa
Kaarikadun päiväkodin rakentaminen alkaa muutaman kuukauden päästä
ARKISTO