Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilussa vaikeuksia

Lahden seudun kuntakokeilun työllisyysjohtaja irtisanoutui tehtävästään viisi kuukautta sitten kesäkuun alussa. Uusi työllisyysjohtaja aloittanee vielä tämän vuoden aikana. Työllisyysjohtaja Heli Okkonen ehti olla työllisyysjohtajana vain vuoden Lahden seudulla. Lahdessa on paljon alle 30-vuotiaita työttömiä. Maakunnan alueella on myös paljon pitkäaikaistyöttömiä.

– Työllisyyden kuntakokeilu lähti nimensä mukaan liikkeelle kokeiluna. Kun kokeillaan, voi tulla myös risteäviä näkemyksiä. Työllisyysjohtajan rekrytointi on vain yksi osa prosessia, jossa tavoitellaan laajaa uuden muodostamista, eikä se aina ole rekrytoinnin epäonnistuminen, mikäli henkilöt vaihtuvat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hilden (Sdp) viestittää.

Puheenjohtajan mukaan rekrytoinnilla on toki tärkeä merkitys ja siinä on varmasti parannettavaa kaupungilla.
– Kaikkien johtajien osalta psykologisten testausten käyttö on perusteltua.

Kuntakokeilun aloittamisen aikataulu oli nopea ja muutokset veivät paljon aikaa.
– Tietojärjestelmiin perehdytyksessä valtiolta kuntiin päin oli ongelmia eivätkä tietojärjestelmät keskustelleet keskenään.
Uusia työntekijöitä rekrytoitiin paljon ja koko uusi organisaatio sekä toimintamalli oli luotava.

Hilden sanoo, että työllisyysjohtajan on tunnettava työllisyyden kenttä laajasti koko maakunnan alueella, vaikka johtaja tulisikin Lahden ulkopuolelta.
– Paikalliset tavat ja yhteistyökumppanit on opittava tuntemaan nopeasti. Tärkeintä on saada vahvinta osaamista tähän tehtävään.

Hildenin mukaan kaupungilla on paljon erilaisia vaihtoehtoja työllisyyden parantamiseksi, mutta kaupunki ei voi yksin työttömyyttä ratkaista.
– Tarvitaan laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tärkeintä on nyt se, että työllisyyden uudelle toimintamallille annetaan kaikki tuki, jota se tarvitsee. Aion tuen antaa ja tehdä tarvittavia päätöksiä, jotta asioita saadaan eteenpäin. Päättäjän tehtävänä on myös kyseenalaistaa ja vaatia tuloksia, näin Hilden tulee myös tekemään.

– On täysin turhaa, että Lahti maksaa niin sanottuja sakkomaksuja 20 miljoonaa euroa vuodessa. Suurin osa näistä rahoista tulee saada hyötykäyttöön, parantamaan työllisyyttä.

En tiedä, mikä edellisessä rekrytoinnissa meni pieleen

– En tiedä, mitä aiemmassa kuntakokeilun rekrytoinnissa on mennyt pieleen, koska asiaa on käsitelty aiemman kaupunginhallituksen aikana. Luonnollisesti meidän tulee rekrytoida paras mahdollinen tekijä hakijoiden joukosta, kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Milla Bruneau (kok) sanoo.

Bruneau toteaa, että mikäli virkajohdolla on jotain opittavaa aiemmasta rekrytoinnista, niin ne kokemukset varmasti otetaan nyt huomioon.
– Koska en ole mukana rekrytointiprosessissa, niin en osaa sanoa, mitä ominaisuuksia tämän kierroksen hakijoilta odotetaan, mutta luotan viranhaltijoiden osaamiseen ja näkemykseen asiassa. Sen tiedän, että prosessi on jo loppusuoralla.

Elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtajan näkemys on, että valtakunnan alhaisimmin koulutetun kaupungin työttömät työnhakijat eivät vastaa alueen elinkeinoelämän tarpeita.
– Ilman koulutusta ei tänä päivänä saa töitä.

Rakennetyöttömyyden vuoksi Lahdessa on Bruneaun mielestä liian paljon pitkäaikaistyöttömiä, joiden osaaminen ei valitettavasti vastaa tämän päivän osaamistarpeita.
– Työttömien joukossa on myös paljon henkilöitä, joiden työkyky on alentunut joko osittain tai kokonaan alueelle kasaantuneesta huono-osaisuudesta ja monenlaisista ongelmista johtuen. Samaan aikaan lukuisiin avoimiin työpaikkoihin ei löydy tarpeeksi osaavaa väkeä ja se ratkaistaan koulutustason nousulla ja uusien tekijöiden houkuttelemisella kaupunkiin.

Bruneau aikoo väsymättä etsiä ratkaisuja työllisyyden parantamiseksi alueella.
– Teen sitä yhdessä viranhaltijoiden ja eri toimijoiden kanssa siten, että alueen yritykset saavat osaavaa työvoimaa niin asiantuntijoista kuin suorittavan työn tekijöistä. Yhdessä yritysten ja koulutuslaitosten kanssa mietimme pilotteja tai muita kokeiluja, joilla vastaamme juuri meidän alueemme työllistymishaasteisiin.

Epäkohtia tai tehtyjä virheitä korostamalla Lahti saavuta Bruneaun mielestä yhtään mitään.
– Virheistä oppimalla, uusilla toimintamalleilla, hyvällä johtamisella ja vaikuttavalla yhteistyöllä voimme saada aikaiseksi koko Suomen parhaan työllisyyden kuntakokeilun, josta seuraava vaihe onkin toiminnan vakiinnuttaminen osaksi kaupungin pysyvää ydintoimintaa vuodesta 2024 eteenpäin.

Lahden pitää olla yrittäjämyönteinen

– Lahden pitää olla yrittäjämyönteinen kaupunki. Sen pitää näkyä ja olla kiinnostava vaihtoehto, mahdollistaa yrittäminen ja työpaikkojen sijoittuminen,elinvoima- ja työllisyysjaoston jäsen Mira Nieminen (ps) sanoo.

Niemisen mukaan Lahti on kuntakokeilun myötä vahvemmin sidoslenkkinä työmarkkinoilla.
– Työpaikat ja työntekijät pitää saada kohtaamaan paremmin. Työvoimareservin ja työpaikkojen tarkka tuntemus on olennaista. Kaupungin tulee panostaa koulutukseen ja ottaa tässä myös aktiivinen rooli. Suorat, välittömät yhteydet sekä yhteistyö ovat tärkeä edellytys työllisyystilanteen parantamiseksi.

Työllisyydenhoidon saattaminen kuntien hoidettavaksi onNiemisen mukaan iso prosessi, joka käynnistyäkseen vaatii tehtävien ja resurssien uudelleen organisointia.
– Kokonaisuus on vaativa, kun valmista mallia ei ole. Tehtävä on laaja, koska kyse on kokeilusta, niin haasteita varmasti riittää vielä. Tärkeintä on nyt mennä eteenpäin ja tämä prosessi näyttää myös edistyvän.
Pitkäaikaistyöttömyys on erittäin kallista kaupungille ja tähän asiaan tulemme puuttumaan, kunhan toiminta saadaan käynnistymään kunnolla ja mallit luotua.

– Tehtävä ei ole helppo, mutta koen, että kaupungin pitää olla aktiivisesti mukana toiminnan järjestämisen onnistumiseksi, koska siinä on meidän suurin voimavaramme alueen kasvun ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Syrjäytymisen ennaltaehkäisy on tärkeä työllisyystoimi

– Ymmärtääkseni henkilöstöä on ollut työllisyyden kuntakokeilun organisaatiossa liian vähän ja pakka on ollut aika sekaisin systeemin muutosten vuoksi. Uudella työllisyysjohtajan rekrytoinilla haetaan mahdollisimman pätevää henkilöä tähän tehtävän, elinvoima- ja työllisyysjaoston jäsen Kalle Aaltonen sanoo.

Aaltonen haluaisi nähdä uusia avauksia muun muassa työttömien valmennuksen ja siihen liittyvän viestinnän osalta.
– Lisäksi Lahden kaupungilta pitäisi löytyä enemmän nöyryyttä yritysten suuntaan.

Lahdessa ei ole töitä ja työttömyys periytyy täällä Aaltosen mukaan ylisukupolvisesti.
– Perheet voivat täällä pahoin ja lapsille sekä nuorille ei ole riittävästi virikkeitä sekä harrastusmahdollisuuksia. Myös koulu- ja opiskelupuoli näyttelee tässä varmasti jonkunlaista roolia.

Lahden sijainti ei selkeästi ole sellainen vetovoimatekijä mitä täällä sen uskotaan olevan.
– Voi olla myös, että Lahden työttömyys, verotus, päihdeongelma ja kaikki muut vastaavat lieveilmiöt kumoavat sijainnin merkitystä.

Aaltonen muistuttaa, että syrjäytymisen ennaltaehkäisy on myös hyvin keskeinen työllisyystoimi.
– Sen lisäksi peräänkuulutan jokaisen lahtelaisen vastuuta itsestään. Minä tai kukaan muukaan päättäjä ei käy kenenkään puolesta kouluja, ei herää aamulla, ei syö terveellisesti, liiku tai nuku kenenkään puolesta, ei jätä bisseä, pilveä tai piriä ottamatta ja niin edelleen. Viime kädessä kaikki lähtee ihmistä itsestään ja päättäjien pitää uskaltaa sanoa tämä ääneen, mutta myös tukea lahtelaisia luomalla tänne mielekkäät puitteet lahtelaisille elää ja asua.

Petri Görman

JÄTÄ KOMMENTTI

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajankohtaista

KOLUMNISTIT

Melastelua

Papin Palsta

Rainen Sananen

Ville Skinnari

ARTIKKELIT

Emmi Lintonen: Uskon, että EU-politiikalla pystyy vaikuttamaan ihmisten parempaan ja kestävämpään arkeen
Palveluesihenkilö Mika Kantele: Roinaralli kerää pois kotitalouksien metalliromut, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet
Kirjailija Kalle Veirto: Urheiluesseekokoelma on katsaus lahtelaiseen urheiluun ja sen menneisyyteen
Asemakaava-arkkitehti Markus Lehmuskoski Logistisen sijainnin vuoksi kaupunki on keskittänyt voimavaroja Pippo-Kujalan alueelle
In Memoriam: Juhani Melanen 1948 – 2024
Tappara-baarin omistaja Petteri Lintunen: Suomen ainoassa Tappara-baarissa liputetaan vain Pelicansin puolesta
Vaikuttava dokumentti Ukrainan puolustajista valloittaa maailmaa
Puksu-junalla Laune tutuksi
Petri Saraste kirjoitti kirjan isänsä sotavankeudesta – Sotilaan kuuluu kuolla, eikä antautua
Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen ei esitä Lahti Energian myymistä
Liikenneinsinööri Matti Heikkinen: Katujärjestelyjen osalta liikenteen turvallisuus paranee Renkomäen monitoimitalon läheisyydessä
Elokuvaohjaaja Tia Kouvo: Mummola ei ole perinteinen jouluelokuva
Onko kapitalismi syrjäyttänyt markkinatalouden suurten pääomasijoittajien takia?
Ohjaaja Petri Liski: Kärsimystie-näytelmä on vaikuttava historian oppitunti
Nuoret lähtevät helposti uusiin ilmiöihin mukaan – Sähkötupakka koukuttaa lapsia ja nuoria
Hanna Nikolska: On todella tärkeää, että suomalaiset lähettävät apua Ukrainaan
Palvelupäällikkö Toni Kranttila: Biojätteen lajittelulla on mahdollista säästää keräyskuluissa
Kansanedustaja Ville Skinnari 50 vuotta
Muusikko Marko Haavisto: Baddingin biisit ovat yhä edelleen selkärankani ytimessä
Kunnossapitopäällikkö Pasi Leppäaho: Aikainen talvi on ollut haasteellinen katujen kunnossapidolle
ARKISTO