Kuntavaaliehdokkaita on koulutettu ja rekrytoitu lisää tauon aikana

Kuva: Tämänkertaisissa vaaleissa ei todennäköisesti tavata äänestäjiä vaaliteltoilla kahvia ja makkaran merkeissä.


OMALÄHIÖ ESITTI kahdeksalle Lahden kaupunginvaltuuston puolueelle tai ryhmälle alla olevat kysymykset. Myös uusille vaihtoehtoisille pienryhmille annoimme tilaa kertoa, kuinka pandemiasta johtunut kuntavaalien siirto on vaikuttanut vaalikuvioihin ja miten voi vielä tehdä vaalityötä ennen 13.6. mennessä.

1. Jokainen kuntavaaliehdokas on saanut nyt numeronsa. Millä keihäänkärjellä puolueenne tai ryhmänne etenee nyt kohti kesäkuun kuntavaaleja?
2. Lähdetäänkö kampanjoiden loppumetreillä lehtiin, someen, nettiin vai radioon?
3. Miten tavoitatte ihmiset nyt tässä pandemiatilanteessa?
4. Kuka hyötyy tästä tilanteesta eniten?
5. Jos rajoitukset vapautuvat ennen kuntavaaleja, niin nähdäänkö teitä vielä torilla?
6. Miten käytitte kahden kuukauden vaalisiirron hyödyksenne?

Kalle Aaltonen, Pro Lahti

1. Pelaamme joukkueena loppuun saakka ja noudatamme alusta saakka käytössä ollutta strategiaa, joka pohjautuu kurinalaisuuteen, yhteistyöhön sekä yksilöiden vahvuuksien hyödyntämiseen koko joukkueen eduksi.

2. Näiltäkin osin noudatamme alkusyksynä tehtyä strategiaa, joka on toiminut toistaiseksi erinomaisesti. Pyrimme välttämään sitä, että aiheutamme ihmisille vaaliähkyä pakottamalla vaalipropagandaa ja uskomme, että on olemassa parempiakin tapoja tavoitteidemme saavuttamiseksi.

3. Melko samoin keinoin kuin normaalisti, mutta olemassa olevien rajoitteiden puitteissa sekä ihmisten omaa tilaa kunnioittaen.

4. En usko, että tästä hyötyy juuri kukaan ja toivoisin itse mahdollisimman tasapuolisia olosuhteita kaikille.

5. Mikäli mahdollista, niin jalkautuisimme varmasti jossain määrin. Tässä menemme kuitenkin ihmisten terveys edellä ja emme koe mitään pakottavaa tarvetta päästä torille kampanjoimaan. Pärjäämme näinkin.

6. Jatkoimme ehdokasrekrytointia. Muilta osin otimme hallitun tauon ja kehotimme ehdokkaitamme ottamaan hiukan huilia kaikesta vaaleihin liittyvästä.

Rami Lehto, Perussuomalaiset

1. Asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen niin, että kaupungin talous on kestävällä pohjalla, sekä samalla huolehdittava kuntalaisten hyvinvoinnista.

2. Lähinnä lehtiin muutama mainos.

3. Lähinnä sosiaalisen median kautta.

4. Ehkä he, ketkä ovat olleet aiemminkin ehdolla ja saaneet tunnettavuutta edellisistä vaalikampanjoista.

5. Totta kai. Meiltä on jo paljon kyselty, koska tulemme torille taas.

6. Ehdokkaita rekrytoimalla. Lisäystä saimme yhdeksän ehdokasta.

Pekka Komu, Sosialidemokraatit

1. Meille tärkeintä on pitää kaikki ihmiset mukana – jokaista lahtelaista on arvostettava ja jokaisesta on välitettävä. Haluamme, että Lahti on viihtyisämpi ja vetovoimaisempi kaupunki!

2. Sosiaalinen media ja netti ovat korostuneet vaali vaalilta yhtä enemmän. Silti uskon, että lehdillä on vielä paljon merkitystä. Moni ehdokas mainostaa niissä ja kirjoittaa yleisönosastoihin. Itse olen tehnyt podcasteja. Videot ja erilaiset live-lähetykset näyttävät olevan myös muotia.

3. Meillä on soittokampanja käynnissä, jossa soitamme suoraan lahtelaisille. Some-näkyvyys on myös isoa ja kirjoitamme lehtiin. Ehdokkaat esiintyvät live-lähetyksissä.

4.Vaikea sanoa varmaksi, mutta ne jotka osaavat tehdä asioita uudella tavalla.

5. Aivan varmasti, jos niin mukavasti käy. Olemme olleet koko vaalikauden markkinoiden aikaan torilla kahvittamassa ja tapaamassa lahtelaisia. Tarkoitus on jatkaa sitä, jos se vain on mahdollista.

6. Ehdokkaat ovat saanet koulutusta niin kampanjasta kuin asioistakin. Urheilutermein uskon, että olemme treenanneet hyvin ja nyt on vain annettava maksimisuoritus itse kisassa.

Piia Uotinen, Keskusta

1. Lahden Keskusta julkaisi paikallisen kuntavaaliohjelman tammikuussa 2021. Keihäänkärkinä kuntavaaliohjelmassamme on muun muassa yritystoiminnan vahvistaminen, perheiden ja ikäihmisten lähipalveluiden takaaminen sekä terveyden edistämisen näkökulman huomioiminen kaikessa kaupungin toiminnassa.

2. Olemme olleet hyvin aktiivisia eri sosiaalisen median ja saaneet jo tähän mennessä paljon huomiota ja palautetta Fb-sivuilla ja Instagramissa. Lahden Keskustan markkinointi sosiaalisessa mediassa tiivistyy vielä seuraavien viikkojen aikana. Julkaisemme yhteismainoksia paikallisissa printtimedioissa ja Lahden Seudun Liikenteen linja-autoissa. Keskustan Päijät-Hämeen piirillä on yhteinen tv-mainos, jota esitetään ennakkoäänestyksen alkaessa koko maakunnassa.

3. Sosiaalisen median kanavat ovat olleet tässä pandemiatilanteessa aktiivisessa käytössä. Ehdokkaamme ovat kirjoitelleet ja ottaneet kantaa erilaisiin asioihin aktiivisesti yleisönosastoilla ja omilla sosiaalisen median tileillään. Jaamme useimmissa kaupunginosissa vaaliesitteitä ennakkoäänestyksen alkaessa. Olemme järjestäneet useita etätapahtumia Facebookissa eri teemoista ja niissä on ollut mukavasti väkeä paikalla. Tämän lisäksi ehdokkaamme keskustelevat kaupunkilaisten kanssa sähköposteilla, ryhmäviestimillä ja puhelimitse. Tienvarsimainonta tavoittaa paljon kaupunkilaisia.

4. Tilanne on tasapuolisen haasteellinen kaikille ja on vaikea määritellä, kuka tai ketkä ehdokkaista hyötyvät eniten. Ne puolueet ja ehdokkaat, joilla on ollut SOME-kanavat hallussa, ovat pystyneet lähestymään tiettyjä äänestäjäryhmiä paremmin.

5. Jos rajoitukset vapautuvat siten, että esimerkiksi kesäkuun kuukausimarkkinat voidaan järjestää turvallisesti, niin olemme varautuneet olemaan mukana.

6. Käytimme vaalisiirron siten, että hankimme lisää ehdokkaita. Saimme kolme uutta ehdokasta listallemme toukokuun 3. päivään mennessä.

Riina Puusaari, Vihreät

1. Kuntavaaliohjelman tavoitteena on pitää kiinni Lahden kunnianhimoisesta hiilineutraaliustavoitteesta ja tehdä kaupungistamme sellaisen, jossa jokaisen asukkaan on helppo tehdä arkipäivän ilmastotekoja. Haluamme panostuksia pyöräilyyn ja kävelyyn joukkoliikenteen kehittämistä unohtamatta. Kasvavassa kaupungissa emme saa unohtaa luonnon monimuotoisuuden edistämistä ja lähiluonnon merkitystä myös asukkaiden hyvinvoinnille.
Tavoitteenamme on, että säästöpaineista huolimatta jokaisella lahtelaisella on mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, peruskoulutukseen ja toisen asteen koulutukseen. Haluamme, että 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokeilusta tehdään pysyvää toimintaa ja että harrastustakuu laajennetaan koskemaan kaikkia lahtelaisia lapsia. Mielestämme jokaisella lahtelaisella on oltava mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista ja taiteen harrastamisesta. Keskeinen osa kulttuuripalveluita on kattava kirjastoverkko sekä orkesterin, teatterin, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten verkosto. Haluamme lisätä kaupunkilaisten osallisuutta ja odotammekin innolla uutta, koko kaupungin kattavaa aluedemokratiaa eli kumppanuuspöytämallia. Lisäksi haluamme jatkaa osallistuvan budjetoinnin kehittämistä sekä vahvistaa päätöksenteon avoimuutta.

2. Puolueen kattokampanjassa on mukana radio- ja tv-mainoksia sekä ulkomainontaa. Lahden Vihreiden mainoksia tullaan näkemään perinteisten ehdokasjulisteiden lisäksi bussien kyljissä, lehdissä ja somessa. Lisäksi olemme teettäneet kaikki ehdokkaamme esittelevän ehdokasesitteen, joka jaetaan ilmaisjakelun mukana n. 48 600 kotitalouteen ennakkoäänestyksen alkaessa.

3. On selvää, että osa potentiaalisista äänestäjistä jää tavoittamatta tapahtumien puutteen vuoksi. Sen vuoksi olemme panostaneet aiempaa enemmän lehtimainoksiin sekä ehdokasesitteen laajaan jakeluun.

4. Nouseeko valtuustoon uusia kasvoja vai äänestetäänkö herkästi entuudestaan tuttua nimeä? Se jäänee nähtäväksi samoin kuin äänestysaktiivisuus. Itse toivon, että etenkin nuoret ehdokkaat hyötyisivät someen keskittyneestä kampanjoinnista.

5. Mikäli rajoitukset mahdollistaisivat tapahtumien järjestämisen kesäkuussa, niin olisimme todennäköisesti mukana torilla ennen vaaleja. Seuraamme kuitenkin koronatilannetta aktiivisesti ja käymme keskustelua tapahtumien järjestämisestä muiden puolueiden kanssa, jos ja kun rajoituksia kevennetään.

6. Vedimme henkeä hetken, hioimme kampanjasuunnitelmia ja teimme ehdokashankintaa.

Toni Putula, Kokoomus

1.Panostus lahtelaisten palveluihin ja hyvinvointiin lisäämällä verotuloja, ei verojen jatkuvalla korottamisella.Työllistyvät lahtelaiset ja menestyvät yritykset luovat hyvinvointia.

2. Mediaa hyödynnetään monipuolisesti muun muassa lehdet, sosiaalinen media, TV ja ulkomainonta.

3. Kokoomus on iso kansanliike, keskusteluja käydään aktiivisesti erilaisissa kohtaamisissa sekä kasvokkain että etänä.
Kuntalaiset ovat löytäneet Lahden Kokoomuksen lukuisat Facebookin virtuaalilähetykset ja niiden tallenteet erittäin hyvin.

4. Pandemiasta hyötyviä tahoja tuskin on monia ja vaalikampanjat ovat varmasti erilaisia kuin aiemmin. Tiedän kuitenkin Kokoomuksen ja sen ehdokkaiden olevan helposti saavutettavia ja kohdattavia esim sosiaalisen median kautta – uskon sen hyödyttävän äänestäjiä ja näkyvän vaalituloksessamme.

5. Kyllä nähdään.

6. Järjestimme enemmän Facebookin virtuaalilähetyksiä sekä kuntavaaliehdokkaidemme koulutusta. Virtuaalilähetyksemme ovat nähtävissä Lahden Kokoomuksen Facebook-sivujen tapahtumissa.

Elisa Lientola, Vasemmistoliitto

1. Vasemmistoliitto pitää kaikki mukana Lahdessa panostamalla hyvinvointiin, koulutukseen ja työllisyyteen ympäristöä unohtamatta. Me haluamme varmistaa, että koronan myötä syntynyt hyvinvointivaje todella korjataan ja eriarvoisuus kapenee.

2. Meidän ehdokkaillamme ei ole isoja kampanjabudjetteja, lehti ja radiomainokset ovat monelle liian hintavia. Vasemmistoliitto näkyy isommissa paikallislehdissä, bussin kyljessä ja kaduilla. Luotamme hyvin tehtyyn työhön ja arvoihimme, joihin äänestäjä voi luottaa.

3. Normaalisti kohtaisimme ihmisiä kadulla, tapahtumissa, torilla ja lähiöissä. Nyt keskustelemme somessa ja pyrimme jakamaan ehdokkaitten esitteitä postiluukkuihin. Valitettavasti pandemian aikaisessa kampanjassa katveeseen jää juuri niiden ihmisten ääni, joiden asioissa olisi eniten korjattavaa, kun kohtaamiset kadulla jäävät pois. Verkkotapahtumat eivät todellakaan tavoita samalla tavalla kuin tori- ja katukohtaamiset. Onneksi ehdokkaamme tuntevat kaikenlaisten lahtelaisten arkea.

4. Tästä tilanteesta hyötyvät vain hyväosaisimmat; ne joilla näkyvyydestä on varaa maksaa tavoittavat äänestäjät. Vaarana on, että vaaleissa kuuluu tavallista enemmän vain vahvoilla muutoinkin olevien ääni jos heikossa asemassa olevat jäävät tilanteen vuoksi kotiin.

5. Kampanjaa tehdään silti loppuun saakka ihmisten turvallisuus edellä rajoituksia ja suosituksia noudattaen. Emme ota riskiä muiden terveydestä.

6. Vaalien siirto oli monelle ehdokkaalle raskas paikka, väliaika käytettiin oppimiseen ja omaan arkeen, työhön, opiskeluun ja elämään keskittymiseen. Kukaan ei voi elää koko kevättä vaalien ehdoilla. Ehdokkaat ovat tavallisia, vastuuntuntoisia kaupunkilaisia.

Tomi Honkanen, Ruotsalainen kansanpuolue

1. Eri medioiden kautta viestiämme hyvinvoinnin edistämisestä ja osallisuuden lisäämisestä sekä henkilökohtaisesti yritysystävällisyyden kehittämisestä.

2. Lehteen tuleva puolueen mainos, jokaisella on lisäksi omat mediansa. Itselläni some, Ess.fi sekä Launeenkadun LED-taulu.

3. Sosiaalinen media erityisen tärkeä, lisäksi lehtikirjoitukset ja henkilökohtaiset suhteet.

4. Aktiiviset ja asiansa selkeästi ilmaisevat ehdokkaat.

5. Todennäköisesti.

6. Mielipidekirjoitusten, sosiaalisen median kirjoitusten sekä mainonnan hiomista.

Petri Honkanen, Kestävän tulevaisuuden Lahti

1.  Tuomme järkeä kaupunkisuunnitteluun ja päätöksentekoon kestävän elinympäristön, kuntalaisosallisuuden ja hyvinvointipalveluiden laadun merkitystä korostamalla.

2. Some, netti ja lehdet.

3. Some on keskeinen väline. Kiitos myös Omalähiölle tällaisten juttujen tekemisestä.

4. Todennäköisesti hyötyjiä ovat ne puolueet, joilla on somessa omat nopean toiminnan joukot. Eli ainakin perussuomalaiset. Voi olla, että perinteinen printtimedia hyötyy mainonnan kautta, jos toreille ei täysipainoisesti päästä.

5. Nähdään varmasti.

6. Lisäsimme ehdokasmääräämme 50 %.

Riikka Salmi, Suomen Kansa Ensin

1. Puolueemme etenee kuntavaaleihin sloganilla: hyvällä tavalla erilainen. Olemme pienen, tavallisen kuntalaisen puolella loppuun saakka. Perusasiat kuntoon kunnissa!

2. Kampanjointimme keskittyy luonnollisesti pitkälti eri sosiaalisen median alustoille sekä lehtikirjoituksiin. Koronarajoitusten vapauduttua, osassa kunnista järjestämme myös telttatapahtumia.

3. Paikkakunnan tilanteesta riippuen järjestämme mahdollisuuksien mukaan tapahtumia kadulla, muutoin verkossa.

4. Isot, jo kansalle tunnetut puolueet hyötyvät eniten, joilla myös puoluetuki käytössään. Pienpuolueille se luo ison haasteen.

5. Torilla tavataan!

6. Perusvaalityötä ja mainostenjakoa.

Tiina Ollikainen, Liike Nyt

1. Liike Nyt Lahti on moderni, maltillinen muutospuolue. Kärkiteemat ovat koulutus, yrittäjyys, työllisyys ja liikuntaolosuhteet. Selkokielistä politiikkaa ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoon.

2. Liike Nyt Lahti on vastaperustettu. Kampanjabudjettimme on pieni. Jatkamme aktiivisesti somessa.

3. Tavoitamme ihmiset vaalikoneiden, vaalipaneeleiden ja Liike Nyt Lahti sometilien välityksellä. Liike Nyt -sovelluksesta löytyy ajankohtaista tietoa puolueen toiminnasta ja ehdokkaista sekä Nettiparlamentti. Nettiparlamentissa on kuntalaisille suunnattu Häme/Lahti keskustelu- ja äänestysosio.

4. Tilanne on kaikille puolueille haastava. Somen rooli kampanjoinnissa korostunee? Toivomme, että äänestysprosentti nousee edellisiä kuntavaaleja korkeammaksi.

5. Nähdään torilla, jos rajoitukset vapautuvat.

6. Käytimme ajan vaalityöhön, ehdokashankintaan, puolueen järjestämiin etäkoulutuksiin ja vaaliteemojen mukaiseen vaikuttamistyöhön.

Seppo Korhonen, Asukkaiden Lahti

1. Puolueisiin sitoutumattomana kansanliikkeenä keskitymme perusasioihin, joihin kuuluu yhteisten veroeurojemme käyttäminen vastuullisesti kunnan asukkaiden lähi- sekä peruspalvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen. Kaupunki tarvitsee selkeän ohjelman työttömyyden ja köyhyyden poistamiseksi. Pahoinvointi kasvavine mielenterveys- ja päihdeongelmineen on voitettavissa vain asukkaiden selviytymistä ja hyvinvointia kohentamalla. Kulunut valtuustokausi on haaskattu sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistämiseen, hukattu verorahoja yksityiseen moottoriratabisnekseen ja kuntaeliitin hillotolppien pystyttelyyn. Näin ei saa jatkua.

2. Meidän kampanjointimme perustuu pääosin jalkatyöhön kuntalaisten parissa, kuuntelemiseen, keskusteluihin ja tavoitteidemme tunnetuksi tekemiseen. Lehdissä ilmoittelemme varojemme puitteissa ja olemme mukana sosiaalisessa mediassa.

3. Tämä on haaste varmasti kaikille toimijoille ja etenkin meille, joiden ”vaalityö” on päivittäistä pyyteetöntä puurtamista ja sosiaalista kanssakäymistä kanssaihmisten parissa.

4.  Ne, jotka voivat paikata menneen vaalikauden virheitä vaikenemalla ja rahan voimalla.

5. Maakunnan koronatilanteen huomioiden tuohon on vaikea uskoa, mutta vastuullisesti ja asiantuntijoiden asettamin ohjein sekä rajoituksin tapaisimme mielellämme kuntalaisia.

6. En tiedä siitä hyödyntämisestä, mutta pyrimme saamaan kansalaisia aktivoitumaan omien asioidensa ajamisessa. Kun joukkovoimalla käännetään kaivosyhtiönkin päitä, niin miksei kuntaeliitiksi itsensä mieltävien paikallisten politrukkienkin. Kuntalaisen ääni ratkaisee.

Petri Görman

JÄTÄ KOMMENTTI

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajankohtaista

KOLUMNISTIT

Melastelua

Papin Palsta

Rainen Sananen

Ville Skinnari

ARTIKKELIT

Muusikko Kaarle Viikate: Jokaisessa vuodenajassa on omat hyvät asiansa, mutta minä olen ehdottomasti kesäihminen
Kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen: Lahtelaiset selvästi positiivisempia ja rennompia kesällä
Marja-Leena Vierumäki: Lauluilta Salinkalliolla -tapahtumassa virittäydyttiin juhannus- ja kesälomafiiliksiin
Kauppias Mikko Puhakka: En usko, että alkoholilain uudistus tuo mukanaan lisähaittoja
Kari Kitunen: Oli iso askel siirtyä näytelmätekstistä proosaan
Harri Pikkarainen: Ympäristönsuojelu ja ilmastopolitiikka pitää olla mukana kaikessa päätöksenteossa
Pekka Komu: On vauhditettava alueiden tukemista, jotta voimme panostaa vahvemmin vihreän siirtymän toteuttamiseen
Johanna Ekman: Kaikki Suomen edun mukaiset asiat ovat minulle ykkösprioriteetti
Emmi Lintonen: Uskon, että EU-politiikalla pystyy vaikuttamaan ihmisten parempaan ja kestävämpään arkeen
Palveluesihenkilö Mika Kantele: Roinaralli kerää pois kotitalouksien metalliromut, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet
Kirjailija Kalle Veirto: Urheiluesseekokoelma on katsaus lahtelaiseen urheiluun ja sen menneisyyteen
Asemakaava-arkkitehti Markus Lehmuskoski Logistisen sijainnin vuoksi kaupunki on keskittänyt voimavaroja Pippo-Kujalan alueelle
In Memoriam: Juhani Melanen 1948 – 2024
Tappara-baarin omistaja Petteri Lintunen: Suomen ainoassa Tappara-baarissa liputetaan vain Pelicansin puolesta
Vaikuttava dokumentti Ukrainan puolustajista valloittaa maailmaa
Puksu-junalla Laune tutuksi
Petri Saraste kirjoitti kirjan isänsä sotavankeudesta – Sotilaan kuuluu kuolla, eikä antautua
Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen ei esitä Lahti Energian myymistä
Liikenneinsinööri Matti Heikkinen: Katujärjestelyjen osalta liikenteen turvallisuus paranee Renkomäen monitoimitalon läheisyydessä
Elokuvaohjaaja Tia Kouvo: Mummola ei ole perinteinen jouluelokuva
ARKISTO