Ex-kaupunginvaltuutetut Heikki Laine ja Onerva Vartiainen: Asioihin pitää perehtyä huolellisesti ennen kuin niistä päätetään

kuva: Onerva Vartiainen ja Heikki Laine vannovat yhteistyön nimeen kuntapolitiikassa.
– Toisen jäsenkirjan omaavaa henkilöä tulee myös kunnioittaa ja kuunnella hänen mielipiteitään


–  Aloitin valtuustotyön vuonna 1989 ja minua hämmästytti se, kuinka kaupungin virkamiehiä ja jopa raastuvanoikeuden tuomareita valittiin puoluepoliittisin perustein Lahdessa, ex-kaupunginvaltuutettu Onerva Vartiainen (vihr.) kertoo.

Vartiainen muistuttaa, että päätöksentekotilanteessa ei saa myöskään ajatella valtuustoryhmän tai oman puolueen etua.
– Kaikissa päätöksissä pitää ajatella kaupunkilaisten etua ja ja päätökset pitää tehdä pitkän aikavälin perusteella.

Ensimmäisen valtuustokauden ajan Vartiainen vaikutti myös kulttuurilautakunnassa.
– Myös siellä avustuksia jaettiin puoluepoliittisin perustein. Minä pidin sellaisten nuorten ryhmien puolta, jotka olivat poliittisesti sitoutumattomia.

Ympäristöasiat nousivat valtuustoon

Vartiaisen valtuustotyön alkuvuosina kuntapolitiikka ja asioista päättäminen henkilöityi pitkälti kokoomuksen Heino Avikaiseen ja SDP:n Arpo Heinosen yhteistyöhön.
– Se oli hieman erikoista, mutta he olivat herrasmiehiä. Jos halusi, niin heidän luokse pääsi juttelemaan ja esittämään omia ehdotuksia keskustelujen ja päätösten pohjaksi.

Kaupunginvaltuustossa oli sellainen keskustelukulttuuri, että asioista sai keskustella vapaasti ja toisen mielipidettä kunnioitettiin.
– Lahden kaupungin talouden neljännesvuosiraportteja ei jaettu tuolloin kuin isoille valtuustoryhmille. Taistelin asian puolesta ja myöhemmin jokainen ryhmä on saanut ne samaan aikaan.

Heti ensimmäisen valtuustokauden aluksi Vartiainen päätti tehdä aloitteen, että valtuutetuille järjestetään koulutusta ympäristöasioista.
– Pienryhmät tulivat heti mukaan tähän hankkeeseen, mutta demariryhmä Heinosen johdolla lupasi, että ryhmä tulee mukaan vain, jos tekstissä pyydetään kaupunginhallitusta harkitsemaan, millaisessa laajuudessa valtuutetut tarvitsevat ympäristöpoliittista koulutusta.

Kokoomus ei allekirjoittanut Vartiaisen mukaan edes tätä paperia.
– Saimme tämän koulutuksen, koska pyysin sitä vielä tämän jälkeen valtuustosalin puhujapöntöstä kaksi kertaa.

Elämänkokemuksen kautta yhteistyöhön

– Äänenkäyttö valtuustosalissa on koventunut. Aikaisemmin keskusteltiin paljon ja valtuustoseminaareissa pohdittiin asioita yhdessä.

Vartiaisen mielestä, jokaisella kaupunginvaltuutetulla on oikeus esittää oma näkemys kaupunginvaltuustossa.
– Tein edellisen vuosikymmenen alussa sellaisen huomion, että kaikkien kaupunginvaltuutettujen puheenvuoroja ei arvostettu. Jokaisella päättäjällä on aina ideoita, joita voidaan lähteä yhdessä tutkimaan ja viemään eteenpäin

Kaupunginvaltuutettu Kalle Aaltonen on ottanut Vartiaisen mukaan jo vuosia sitten esille lahtelaisten huume- ja päihdeongelmat.
– Kaikkien päättäjien olisi pitänyt kuunnella Aaltosen puheenvuoroja tarkemmin. Myöhemmin järjestettiin seminaari, jossa sosiaalipuolen ja poliisin puheenvuorot olivat herättäviä.

Osa kaupunginvaltuutetuista suhtautuu perussuomalaisiin myös vastentahtoisesti.
– Niin ei saa koskaan ajatella, että joku kuuluu johonkin ryhmään. Jokaisessa ryhmässä on hyviä tyyppejä.

Vartiainen sanoo suoraan, että hän inhoaa, että moni kaupunginvaltuutettu turvaa vain omaa selustaa koko kauden ajan, eikä tee rohkeita päätöksiä.
– Kaikki päätöksiä tehtäessä tulee ajatella vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Vartiainen ei ole ollut enää kaupunginvaltuustossa, mutta kuluneet nelivuotiskauden hän on istunut tarkastuslautakunnassa.

Liikuntalautakunnassa yli 30 vuotta

– Pohjoismainen demokratia on hienoa asia. Sen pohjalta olen tehnyt päätöksiä kaupunginvaltuustossa ja eri lautakunnissa. Minä olen saanut hienoja kokemuksia, kun olen osallistunut yhteisten asioiden hoitamiseen omassa kotikaupungissani, ex-kaupunginvaltuutettu Heikki Lainen (kok.) sanoo.

Opetusministeri Ulf Sundqvist halusi, että jokaiseen suomalaiseen peruskouluun pitäisi rakentaa tupakkahuone.
– Minä vastustin tätä ajatusta nuorena liikunnan- ja terveystiedonopettajana ja sen vuoksi lähdin mukaan kuntapolitiikkaan.

Laine asui Liipolassa 1970-luvun alussa ja kansanedustaja Matti Viljanen (kok.) kertoi hänelle, että asiaan voi vaikuttaa vain poliittisesti.
– Sen vuoksi liityin puolueeseen ja huomasin heti, että minut oli valittu Liipolan kansallisseuran puheenjohtajaksi.

Urheilumies Laine istui liikuntalautakunnassa 32 vuotta jäsenenä tai varajäsenenä. Sen lisäksi hän oli yhden valtuustokauden ajan koululautakunnassa 1990-luvun alussa.
– Olin kaupunginvaltuutettu vuosina 1989-1993. Huomasin silloin, että moni kaupunginvaltuutettu pyrki koko ajan johonkin. Minulla oli Tiirismaan koulussa liikunnanopettajan virka ja se riitti minulle.

Laine halusi Lahteen urheilulukion ja sen eteen hän teki paljon työtä vuodesta 1971 vuoteen 1991.
– Istuin myös työryhmissä, jotka suunnittelivat Launeelle kylpylään sekä Perhepuistoa. Myös maauimalan kylpylän viereen oli silloin suunnitelmissamme mukana. Olen vieläkin iloinen siitä, että Launeen perhepuisto toteutettiin, kun Suomessa meni taloudellisesti lujaa.

Kokoomusta ei johda kukaan

– Politiikka on samanlaista kuin 30 vuotta sitten. Päätöksentekokulttuurissa on tapahtunut kehitystä huonompaan suuntaan.

Laine muistuttaa, että joka vuosi keskusteltiin 1990-luvulla siitä, että ei oteta lisää lainaa kaupungille.
– Lahdessa on ollut rahaa aina liian vähän.

Kokoomuksen osalta Laine sanoo, että 1990-luvulla puolueella oli vahva johtaja.
– Nyt puoluetta ei johda kukaan Lahdessa.

Poliittinen yhteistyö on ollut Laineen mukaan Lahdessa aina silloin hyvää, kun kokoomuslaiset ja sosialidemokraattiset paikallispoliitikot ovat löytäneet yhteisen sävelen ja ratkaisukeskeiset tavoitteet yhteisten asioiden hoidossa.
– Ei-poliittisten ryhmien mahdollinen menestys kertoo siitä, että ihmiset ovat kyllästyneet vanhoihin puolueisiin. Äänestäjät eivät luota päättäjiin.

Päättyvä vaalikausi on ollut Laineen mielestä todella risainen ja yhteistyö on ollut mahdollisimman vaikeaa ryhmien välillä.
– Kisapuisto pitäisi saadaan vihdoinkin kuntoon, mutta siihenkin tuli taas poliittinen suhmurointi mukaan. Ei tällaista tapahdu missään muualla Suomessa.

Uusille kaupunginvaltuutetuille Laine lähettää sellaisia terveisiä, että kannattaa valmistautua huolellisesti eteen tuleviin asioihin.
– Henkilökemioista riippuu paljon, miten asiat onnistuvat.

Petri Görman

Maisema-arkkitehti Maria Silvast: Renkomäen sorakuoppa-aluetta maisemoidaan virkistyskäyttöön

 

kuva: Renkomäen sorakuoppa-alueen tulevaisuutta pohditaan ensi syksynä.


Renkomäen itäpuoleisen sorakuoppa-alueen maisemointityön suunnittelu on alkamassa. Tältä alueelta on soranotto loppumassa.

– Asukkailta on tullut paljon ideoita, kuinka tämä alue saataisiin virkistyskäyttöön, joka hyödyttäisi paikallisia ihmisiä. Todennäköisesti sinne on tulossa ulkoilu- ja pyöräilyreittejä. Sieltä pääsisi Liipolaan ja Nikkilään, ehkä myöhemmin jopa Linnaistensuolle, kaavoitusarkkitehti Maria Silvast kertoo.

Jatkotoimenpiteet sorakuopan itälaidalla toteutetaan Silvastin mukaan vaiheittain, koska alue on iso.
– En osaa vielä sanoa, koska lapio lyödään siellä maahan.

Alueen virkistyskäytön ja luontoarvojen monimuotoisuus selvitetään suunnitteluvaiheessa perusteellisesti.
– Nyt tutkimme, onko alueella uhanalaisia eliöitä. Yritämme löytää kompromissin, jotta kaikille löytyy oma paikka alueelta. Työ aloitetaan luontoarvojen selvitystyöllä.
Alueen länsipäässä on tehty jo maisemointia luontoarvoihin liittyen.

Ei välttämättä kaavoituksellisia ratkaisuja

– Moottoritielle näkyvä sorakuoppa-alue ei ole tämän maisemoinnin piirissä. Se ei ole kaupungin aluetta vaan yksityisen omistuksessa oleva kohde.

Itäpuoleisen alueen maisemointi ei välttämättä vaadi kaavoituksellisia ratkaisuja.
– Asemakaavaa ei tarvitse laatia, jos virkistysalueelle ei tule isoja rakenteita.

Maisemoinnin yhteydessä tutkitaan rinteiden kaltevuuksia ja maastonmuotoilua.
– Syksyllä on tarkoitus järjestää asukastilaisuus alueen kehittämiseen liittyen.

Jouhevasti etenevässä kaavaprosessissa maanottoalue muuttuu jossain vaiheessa virkistysalueeksi.
– Ehkä maisemakuvaa tärkeämpi asia on se, että nyt saadaan iso virkistysalue Renkomäkeen asukkaiden käyttöön. Kasvava alue tarvitsee paremmat ulkoilumahdollisuudet.

Petri Görman

Hannu Salminen: Kulttuurin rahoitus tulee saada kokonaisuudessaan valtion budjettiin


Suuri vaalipaneeli lahtelaisesta kulttuurista ja taiteesta järjestettiin tiistaina verkossa. Vaalikeskustelussa oli mukana yksi edustaja jokaisesta kaupunginvaltuuston ryhmästä. Kuntavaaliehdokkaista mukana olivat Marju Markkanen (sd.), Mia Mironoff (kok.), Seeli Toivio (kesk.), Sonja Falk (kd.), Elisa Lientola (vas.), Jouni Kaikkonen (vihr.) ja Hannu Salminen (Asukkaiden Lahti). Vaalikeskustelussa puheenjohtajana toimi Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestön pääsihteeri Rosa Meriläinen.

Ehdokkailta kysyttiin vaalikeskustelun aluksi, että tulisiko kaupungin lisätä omaa tukeaan kulttuurille, koska veikkausvoittovarojen tuotot vääjäämättä pienenevät pandemian jälkeen.

– Ei ole oikein, että kulttuurialan rahoitus vyörytetään kaupungeille kokonaisuudessaan. Nyt ei ole oikea aika leikata kulttuurista, kaupunginvaltuutettu Elisa Lientola sanoi.

Kokoomuksen Mia Mironoff muistutti, että veikkausvoittovaroista on jyvitetty taiteelle 193 miljoonaa euroa.
– Valtion tulee katsoa, miten tämä kokonaisuus rakennetaan kestävälle pohjalle. Ei kunnilla ole mahdollisuuksia paikata rahoitusvajetta.

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Jouni Kaikkonen muistutti, että tässä taloudellisessa tilanteessa kuntien tehtävä ei ole paikata rahoitusvajetta.
– Tämä asia tulisi nähdä enemmän sijoituksena ihmisten hyvinvointiin ja valtiolla on tässä asiassa merkittävä rooli.

Asukkaiden Lahti Hannu Salminen totesi, että asia on ollut esillä vuosi kausia.
– Kulttuurin rahoitus tulee saada kokonaisuudessaan valtion budjettiin.

Työskentelytiloja taitelijoille

– Meillä olisi Lahdessa mahdollisuus tarjota edullisia työskentelytiloja esimerkiksi tanssitaiteilijoille. Yli 70 prosenttia tanssin ammattilaisista työskentelee Helsingin alueella. Sieltä olisi helppo liikkua Lahteen junalla, Mironoff muistutti.

Myös esiintyville taiteilijoille olisi mahdollisuus luovuttaa Lahdesta Mironofin mukaan tiloja heidän produktioitaan varten.
– Lahti olisi vapaan taidekentän taiteilijoille oiva paikka.

Asukkaiden Lahti -ryhmän Salminen totesi, että Teatteri Vanha Juko voisi työllistää vieläkin enemmän taitelijoita.
– Se vaatisi myös kaupungin tukea hieman enemmän kulttuurityöhön. Tässä yhteydessä ei puhuta kuitenkaan isoista summista.

Keskustan Seeli Toivion mukaan Lahdessa on liian korkeat tilavuokrat erilaisille taideryhmille.
– Ulkomailla tilat annetaan usein ilmaiseksi taiteilijoille.

Taidekenttä elää kaiken aikaa

– Liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajana luotan esittelijöiden ja viranhaltijoiden työhön. Valmistelutyössä on tultava erilaiset epäkohdat esiin. Tämän jälkeen poliittiset päättäjät linjaavat, kuinka kaupunki toimii kulttuurikentällä, Markkanen totesi.

Markkasen mukaan tilavuokrien huojennukset olisivat kulttuuriväelle merkki siitä, että heidän työtään arvostetaan.
– Taiteen kentällä toiminta ei ole halvaantunut, vaikka tilat ovat olleet kiinni. Olen ihaillut, kuinka tanssiteatteria ja sirkustaidetta on tuotu esiin aivan uudella tavalla. Taiteilijat tekevät työtänsä aina olivat olosuhteet, mitkä tahansa.

Kristillisdemokraattien Sonja Falkin mukaan tilakysymykset olisi hyvä nostaa keskusteluun Lahdessa.
– Pikkuteatteri ja Vaahterasali ovat edullisia esiintymispaikkoja, mutta en tiedä kuinka toimivia paikkoja ne ovat.

Petri Görman

Kuntavaaliehdokkaita on koulutettu ja rekrytoitu lisää tauon aikana

Kuva: Tämänkertaisissa vaaleissa ei todennäköisesti tavata äänestäjiä vaaliteltoilla kahvia ja makkaran merkeissä.


OMALÄHIÖ ESITTI kahdeksalle Lahden kaupunginvaltuuston puolueelle tai ryhmälle alla olevat kysymykset. Myös uusille vaihtoehtoisille pienryhmille annoimme tilaa kertoa, kuinka pandemiasta johtunut kuntavaalien siirto on vaikuttanut vaalikuvioihin ja miten voi vielä tehdä vaalityötä ennen 13.6. mennessä.

1. Jokainen kuntavaaliehdokas on saanut nyt numeronsa. Millä keihäänkärjellä puolueenne tai ryhmänne etenee nyt kohti kesäkuun kuntavaaleja?
2. Lähdetäänkö kampanjoiden loppumetreillä lehtiin, someen, nettiin vai radioon?
3. Miten tavoitatte ihmiset nyt tässä pandemiatilanteessa?
4. Kuka hyötyy tästä tilanteesta eniten?
5. Jos rajoitukset vapautuvat ennen kuntavaaleja, niin nähdäänkö teitä vielä torilla?
6. Miten käytitte kahden kuukauden vaalisiirron hyödyksenne?

Kalle Aaltonen, Pro Lahti

1. Pelaamme joukkueena loppuun saakka ja noudatamme alusta saakka käytössä ollutta strategiaa, joka pohjautuu kurinalaisuuteen, yhteistyöhön sekä yksilöiden vahvuuksien hyödyntämiseen koko joukkueen eduksi.

2. Näiltäkin osin noudatamme alkusyksynä tehtyä strategiaa, joka on toiminut toistaiseksi erinomaisesti. Pyrimme välttämään sitä, että aiheutamme ihmisille vaaliähkyä pakottamalla vaalipropagandaa ja uskomme, että on olemassa parempiakin tapoja tavoitteidemme saavuttamiseksi.

3. Melko samoin keinoin kuin normaalisti, mutta olemassa olevien rajoitteiden puitteissa sekä ihmisten omaa tilaa kunnioittaen.

4. En usko, että tästä hyötyy juuri kukaan ja toivoisin itse mahdollisimman tasapuolisia olosuhteita kaikille.

5. Mikäli mahdollista, niin jalkautuisimme varmasti jossain määrin. Tässä menemme kuitenkin ihmisten terveys edellä ja emme koe mitään pakottavaa tarvetta päästä torille kampanjoimaan. Pärjäämme näinkin.

6. Jatkoimme ehdokasrekrytointia. Muilta osin otimme hallitun tauon ja kehotimme ehdokkaitamme ottamaan hiukan huilia kaikesta vaaleihin liittyvästä.

Rami Lehto, Perussuomalaiset

1. Asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen niin, että kaupungin talous on kestävällä pohjalla, sekä samalla huolehdittava kuntalaisten hyvinvoinnista.

2. Lähinnä lehtiin muutama mainos.

3. Lähinnä sosiaalisen median kautta.

4. Ehkä he, ketkä ovat olleet aiemminkin ehdolla ja saaneet tunnettavuutta edellisistä vaalikampanjoista.

5. Totta kai. Meiltä on jo paljon kyselty, koska tulemme torille taas.

6. Ehdokkaita rekrytoimalla. Lisäystä saimme yhdeksän ehdokasta.

Pekka Komu, Sosialidemokraatit

1. Meille tärkeintä on pitää kaikki ihmiset mukana – jokaista lahtelaista on arvostettava ja jokaisesta on välitettävä. Haluamme, että Lahti on viihtyisämpi ja vetovoimaisempi kaupunki!

2. Sosiaalinen media ja netti ovat korostuneet vaali vaalilta yhtä enemmän. Silti uskon, että lehdillä on vielä paljon merkitystä. Moni ehdokas mainostaa niissä ja kirjoittaa yleisönosastoihin. Itse olen tehnyt podcasteja. Videot ja erilaiset live-lähetykset näyttävät olevan myös muotia.

3. Meillä on soittokampanja käynnissä, jossa soitamme suoraan lahtelaisille. Some-näkyvyys on myös isoa ja kirjoitamme lehtiin. Ehdokkaat esiintyvät live-lähetyksissä.

4.Vaikea sanoa varmaksi, mutta ne jotka osaavat tehdä asioita uudella tavalla.

5. Aivan varmasti, jos niin mukavasti käy. Olemme olleet koko vaalikauden markkinoiden aikaan torilla kahvittamassa ja tapaamassa lahtelaisia. Tarkoitus on jatkaa sitä, jos se vain on mahdollista.

6. Ehdokkaat ovat saanet koulutusta niin kampanjasta kuin asioistakin. Urheilutermein uskon, että olemme treenanneet hyvin ja nyt on vain annettava maksimisuoritus itse kisassa.

Piia Uotinen, Keskusta

1. Lahden Keskusta julkaisi paikallisen kuntavaaliohjelman tammikuussa 2021. Keihäänkärkinä kuntavaaliohjelmassamme on muun muassa yritystoiminnan vahvistaminen, perheiden ja ikäihmisten lähipalveluiden takaaminen sekä terveyden edistämisen näkökulman huomioiminen kaikessa kaupungin toiminnassa.

2. Olemme olleet hyvin aktiivisia eri sosiaalisen median ja saaneet jo tähän mennessä paljon huomiota ja palautetta Fb-sivuilla ja Instagramissa. Lahden Keskustan markkinointi sosiaalisessa mediassa tiivistyy vielä seuraavien viikkojen aikana. Julkaisemme yhteismainoksia paikallisissa printtimedioissa ja Lahden Seudun Liikenteen linja-autoissa. Keskustan Päijät-Hämeen piirillä on yhteinen tv-mainos, jota esitetään ennakkoäänestyksen alkaessa koko maakunnassa.

3. Sosiaalisen median kanavat ovat olleet tässä pandemiatilanteessa aktiivisessa käytössä. Ehdokkaamme ovat kirjoitelleet ja ottaneet kantaa erilaisiin asioihin aktiivisesti yleisönosastoilla ja omilla sosiaalisen median tileillään. Jaamme useimmissa kaupunginosissa vaaliesitteitä ennakkoäänestyksen alkaessa. Olemme järjestäneet useita etätapahtumia Facebookissa eri teemoista ja niissä on ollut mukavasti väkeä paikalla. Tämän lisäksi ehdokkaamme keskustelevat kaupunkilaisten kanssa sähköposteilla, ryhmäviestimillä ja puhelimitse. Tienvarsimainonta tavoittaa paljon kaupunkilaisia.

4. Tilanne on tasapuolisen haasteellinen kaikille ja on vaikea määritellä, kuka tai ketkä ehdokkaista hyötyvät eniten. Ne puolueet ja ehdokkaat, joilla on ollut SOME-kanavat hallussa, ovat pystyneet lähestymään tiettyjä äänestäjäryhmiä paremmin.

5. Jos rajoitukset vapautuvat siten, että esimerkiksi kesäkuun kuukausimarkkinat voidaan järjestää turvallisesti, niin olemme varautuneet olemaan mukana.

6. Käytimme vaalisiirron siten, että hankimme lisää ehdokkaita. Saimme kolme uutta ehdokasta listallemme toukokuun 3. päivään mennessä.

Riina Puusaari, Vihreät

1. Kuntavaaliohjelman tavoitteena on pitää kiinni Lahden kunnianhimoisesta hiilineutraaliustavoitteesta ja tehdä kaupungistamme sellaisen, jossa jokaisen asukkaan on helppo tehdä arkipäivän ilmastotekoja. Haluamme panostuksia pyöräilyyn ja kävelyyn joukkoliikenteen kehittämistä unohtamatta. Kasvavassa kaupungissa emme saa unohtaa luonnon monimuotoisuuden edistämistä ja lähiluonnon merkitystä myös asukkaiden hyvinvoinnille.
Tavoitteenamme on, että säästöpaineista huolimatta jokaisella lahtelaisella on mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, peruskoulutukseen ja toisen asteen koulutukseen. Haluamme, että 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuskokeilusta tehdään pysyvää toimintaa ja että harrastustakuu laajennetaan koskemaan kaikkia lahtelaisia lapsia. Mielestämme jokaisella lahtelaisella on oltava mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista ja taiteen harrastamisesta. Keskeinen osa kulttuuripalveluita on kattava kirjastoverkko sekä orkesterin, teatterin, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten verkosto. Haluamme lisätä kaupunkilaisten osallisuutta ja odotammekin innolla uutta, koko kaupungin kattavaa aluedemokratiaa eli kumppanuuspöytämallia. Lisäksi haluamme jatkaa osallistuvan budjetoinnin kehittämistä sekä vahvistaa päätöksenteon avoimuutta.

2. Puolueen kattokampanjassa on mukana radio- ja tv-mainoksia sekä ulkomainontaa. Lahden Vihreiden mainoksia tullaan näkemään perinteisten ehdokasjulisteiden lisäksi bussien kyljissä, lehdissä ja somessa. Lisäksi olemme teettäneet kaikki ehdokkaamme esittelevän ehdokasesitteen, joka jaetaan ilmaisjakelun mukana n. 48 600 kotitalouteen ennakkoäänestyksen alkaessa.

3. On selvää, että osa potentiaalisista äänestäjistä jää tavoittamatta tapahtumien puutteen vuoksi. Sen vuoksi olemme panostaneet aiempaa enemmän lehtimainoksiin sekä ehdokasesitteen laajaan jakeluun.

4. Nouseeko valtuustoon uusia kasvoja vai äänestetäänkö herkästi entuudestaan tuttua nimeä? Se jäänee nähtäväksi samoin kuin äänestysaktiivisuus. Itse toivon, että etenkin nuoret ehdokkaat hyötyisivät someen keskittyneestä kampanjoinnista.

5. Mikäli rajoitukset mahdollistaisivat tapahtumien järjestämisen kesäkuussa, niin olisimme todennäköisesti mukana torilla ennen vaaleja. Seuraamme kuitenkin koronatilannetta aktiivisesti ja käymme keskustelua tapahtumien järjestämisestä muiden puolueiden kanssa, jos ja kun rajoituksia kevennetään.

6. Vedimme henkeä hetken, hioimme kampanjasuunnitelmia ja teimme ehdokashankintaa.

Toni Putula, Kokoomus

1.Panostus lahtelaisten palveluihin ja hyvinvointiin lisäämällä verotuloja, ei verojen jatkuvalla korottamisella.Työllistyvät lahtelaiset ja menestyvät yritykset luovat hyvinvointia.

2. Mediaa hyödynnetään monipuolisesti muun muassa lehdet, sosiaalinen media, TV ja ulkomainonta.

3. Kokoomus on iso kansanliike, keskusteluja käydään aktiivisesti erilaisissa kohtaamisissa sekä kasvokkain että etänä.
Kuntalaiset ovat löytäneet Lahden Kokoomuksen lukuisat Facebookin virtuaalilähetykset ja niiden tallenteet erittäin hyvin.

4. Pandemiasta hyötyviä tahoja tuskin on monia ja vaalikampanjat ovat varmasti erilaisia kuin aiemmin. Tiedän kuitenkin Kokoomuksen ja sen ehdokkaiden olevan helposti saavutettavia ja kohdattavia esim sosiaalisen median kautta – uskon sen hyödyttävän äänestäjiä ja näkyvän vaalituloksessamme.

5. Kyllä nähdään.

6. Järjestimme enemmän Facebookin virtuaalilähetyksiä sekä kuntavaaliehdokkaidemme koulutusta. Virtuaalilähetyksemme ovat nähtävissä Lahden Kokoomuksen Facebook-sivujen tapahtumissa.

Elisa Lientola, Vasemmistoliitto

1. Vasemmistoliitto pitää kaikki mukana Lahdessa panostamalla hyvinvointiin, koulutukseen ja työllisyyteen ympäristöä unohtamatta. Me haluamme varmistaa, että koronan myötä syntynyt hyvinvointivaje todella korjataan ja eriarvoisuus kapenee.

2. Meidän ehdokkaillamme ei ole isoja kampanjabudjetteja, lehti ja radiomainokset ovat monelle liian hintavia. Vasemmistoliitto näkyy isommissa paikallislehdissä, bussin kyljessä ja kaduilla. Luotamme hyvin tehtyyn työhön ja arvoihimme, joihin äänestäjä voi luottaa.

3. Normaalisti kohtaisimme ihmisiä kadulla, tapahtumissa, torilla ja lähiöissä. Nyt keskustelemme somessa ja pyrimme jakamaan ehdokkaitten esitteitä postiluukkuihin. Valitettavasti pandemian aikaisessa kampanjassa katveeseen jää juuri niiden ihmisten ääni, joiden asioissa olisi eniten korjattavaa, kun kohtaamiset kadulla jäävät pois. Verkkotapahtumat eivät todellakaan tavoita samalla tavalla kuin tori- ja katukohtaamiset. Onneksi ehdokkaamme tuntevat kaikenlaisten lahtelaisten arkea.

4. Tästä tilanteesta hyötyvät vain hyväosaisimmat; ne joilla näkyvyydestä on varaa maksaa tavoittavat äänestäjät. Vaarana on, että vaaleissa kuuluu tavallista enemmän vain vahvoilla muutoinkin olevien ääni jos heikossa asemassa olevat jäävät tilanteen vuoksi kotiin.

5. Kampanjaa tehdään silti loppuun saakka ihmisten turvallisuus edellä rajoituksia ja suosituksia noudattaen. Emme ota riskiä muiden terveydestä.

6. Vaalien siirto oli monelle ehdokkaalle raskas paikka, väliaika käytettiin oppimiseen ja omaan arkeen, työhön, opiskeluun ja elämään keskittymiseen. Kukaan ei voi elää koko kevättä vaalien ehdoilla. Ehdokkaat ovat tavallisia, vastuuntuntoisia kaupunkilaisia.

Tomi Honkanen, Ruotsalainen kansanpuolue

1. Eri medioiden kautta viestiämme hyvinvoinnin edistämisestä ja osallisuuden lisäämisestä sekä henkilökohtaisesti yritysystävällisyyden kehittämisestä.

2. Lehteen tuleva puolueen mainos, jokaisella on lisäksi omat mediansa. Itselläni some, Ess.fi sekä Launeenkadun LED-taulu.

3. Sosiaalinen media erityisen tärkeä, lisäksi lehtikirjoitukset ja henkilökohtaiset suhteet.

4. Aktiiviset ja asiansa selkeästi ilmaisevat ehdokkaat.

5. Todennäköisesti.

6. Mielipidekirjoitusten, sosiaalisen median kirjoitusten sekä mainonnan hiomista.

Petri Honkanen, Kestävän tulevaisuuden Lahti

1.  Tuomme järkeä kaupunkisuunnitteluun ja päätöksentekoon kestävän elinympäristön, kuntalaisosallisuuden ja hyvinvointipalveluiden laadun merkitystä korostamalla.

2. Some, netti ja lehdet.

3. Some on keskeinen väline. Kiitos myös Omalähiölle tällaisten juttujen tekemisestä.

4. Todennäköisesti hyötyjiä ovat ne puolueet, joilla on somessa omat nopean toiminnan joukot. Eli ainakin perussuomalaiset. Voi olla, että perinteinen printtimedia hyötyy mainonnan kautta, jos toreille ei täysipainoisesti päästä.

5. Nähdään varmasti.

6. Lisäsimme ehdokasmääräämme 50 %.

Riikka Salmi, Suomen Kansa Ensin

1. Puolueemme etenee kuntavaaleihin sloganilla: hyvällä tavalla erilainen. Olemme pienen, tavallisen kuntalaisen puolella loppuun saakka. Perusasiat kuntoon kunnissa!

2. Kampanjointimme keskittyy luonnollisesti pitkälti eri sosiaalisen median alustoille sekä lehtikirjoituksiin. Koronarajoitusten vapauduttua, osassa kunnista järjestämme myös telttatapahtumia.

3. Paikkakunnan tilanteesta riippuen järjestämme mahdollisuuksien mukaan tapahtumia kadulla, muutoin verkossa.

4. Isot, jo kansalle tunnetut puolueet hyötyvät eniten, joilla myös puoluetuki käytössään. Pienpuolueille se luo ison haasteen.

5. Torilla tavataan!

6. Perusvaalityötä ja mainostenjakoa.

Tiina Ollikainen, Liike Nyt

1. Liike Nyt Lahti on moderni, maltillinen muutospuolue. Kärkiteemat ovat koulutus, yrittäjyys, työllisyys ja liikuntaolosuhteet. Selkokielistä politiikkaa ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoon.

2. Liike Nyt Lahti on vastaperustettu. Kampanjabudjettimme on pieni. Jatkamme aktiivisesti somessa.

3. Tavoitamme ihmiset vaalikoneiden, vaalipaneeleiden ja Liike Nyt Lahti sometilien välityksellä. Liike Nyt -sovelluksesta löytyy ajankohtaista tietoa puolueen toiminnasta ja ehdokkaista sekä Nettiparlamentti. Nettiparlamentissa on kuntalaisille suunnattu Häme/Lahti keskustelu- ja äänestysosio.

4. Tilanne on kaikille puolueille haastava. Somen rooli kampanjoinnissa korostunee? Toivomme, että äänestysprosentti nousee edellisiä kuntavaaleja korkeammaksi.

5. Nähdään torilla, jos rajoitukset vapautuvat.

6. Käytimme ajan vaalityöhön, ehdokashankintaan, puolueen järjestämiin etäkoulutuksiin ja vaaliteemojen mukaiseen vaikuttamistyöhön.

Seppo Korhonen, Asukkaiden Lahti

1. Puolueisiin sitoutumattomana kansanliikkeenä keskitymme perusasioihin, joihin kuuluu yhteisten veroeurojemme käyttäminen vastuullisesti kunnan asukkaiden lähi- sekä peruspalvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen. Kaupunki tarvitsee selkeän ohjelman työttömyyden ja köyhyyden poistamiseksi. Pahoinvointi kasvavine mielenterveys- ja päihdeongelmineen on voitettavissa vain asukkaiden selviytymistä ja hyvinvointia kohentamalla. Kulunut valtuustokausi on haaskattu sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistämiseen, hukattu verorahoja yksityiseen moottoriratabisnekseen ja kuntaeliitin hillotolppien pystyttelyyn. Näin ei saa jatkua.

2. Meidän kampanjointimme perustuu pääosin jalkatyöhön kuntalaisten parissa, kuuntelemiseen, keskusteluihin ja tavoitteidemme tunnetuksi tekemiseen. Lehdissä ilmoittelemme varojemme puitteissa ja olemme mukana sosiaalisessa mediassa.

3. Tämä on haaste varmasti kaikille toimijoille ja etenkin meille, joiden ”vaalityö” on päivittäistä pyyteetöntä puurtamista ja sosiaalista kanssakäymistä kanssaihmisten parissa.

4.  Ne, jotka voivat paikata menneen vaalikauden virheitä vaikenemalla ja rahan voimalla.

5. Maakunnan koronatilanteen huomioiden tuohon on vaikea uskoa, mutta vastuullisesti ja asiantuntijoiden asettamin ohjein sekä rajoituksin tapaisimme mielellämme kuntalaisia.

6. En tiedä siitä hyödyntämisestä, mutta pyrimme saamaan kansalaisia aktivoitumaan omien asioidensa ajamisessa. Kun joukkovoimalla käännetään kaivosyhtiönkin päitä, niin miksei kuntaeliitiksi itsensä mieltävien paikallisten politrukkienkin. Kuntalaisen ääni ratkaisee.

Petri Görman

Francis McCarron: Eteläisen kehätien valmistuminen etuajassa on iso onnistuminen

Älypyörätie on yksi niistä projekteista, joista teknisessä lautakunnassa on jouduttu vääntämään eri näkökantojen välillä


– Kausi Teknisen- ja ympäristölautakunnan puheenjohtajana on ollut mielenkiintoinen. Yhteistyö eri ryhmien kanssa on sujunut kohtuullisen hyvin ja henki lautakunnan jäsenten välillä on säilynyt hyvänä, vaikka välillä on väännetty ja äänestettykin oikein kunnolla, puheenjohtaja Francis McCarron kertoo.

Suurin osa asioista on ollut rutiinipäätöksiä, joista ei ole vääntöä syntynyt.
– Sitten on nämä suurellekin yleisölle näkyväksi tulleet väännöt, liisu, älypyörätie, pyörilyn- ja autoilun yhteensovittaminen, pysäköintiratkaisut, joukkoliikenteen kustannukset- ja reitit sekä Vesijärvenkadun tulevaisuus. Näistä on väännetty oikein tosissaan ja yleensä oikeisto ja vasemmistoakselilla. Kuitenkin niin, että asiat taistelevat, eivät ihmiset.

Eteläisen kehätien valmistuminen etuajassa on puheenjohtajan mielestä iso onnistuminen.
– Maanhankinta ja omakotiasumisen kaavoittaminen on hyvällä tasolla. Lisäksi uusien yritysten sijoittuminen Lahteen on ollut kiihtymään päin ja uusille yritystonteille on nyt hyvää kysyntää.

Pysäköintiratkaisut matkakeskuksen ja sairaalaparkin osalta ovat edenneet puheenjohtaja mukaan liian hitaasti.
– Näihin päätöksiin pitää saada lisää vauhtia.

Lahteen investoivien yritysten toiveita ja tarpeita on kuunneltava herkällä korvalla, koska elinvoima kumpuaa yrityksissä ihmisten tekemästä työstä.
– Seuraavalla lautakunnalla on väistämättä edessään liisu ja sen kehittäminen vastaamaan ajan haasteita. Lahden keskusta tarvitsee kipeästi elinvoimapanostuksia, mutta mitä ja missä järjestyksessä on se iso kysymys.

Autoilun ja kevyen liikenteen yhteensovittaminen enemmistöä tyydyttävällä tavalla on myös keskeinen asia.
– Keskustan viihtyisyys ei lisäänny autoilua kieltämällä, mutta kyllä tavoitteena pitää olla selkeät olohuonemaiset alueet kaupungin ytimessä, joissa ihmiset voivat viihtyä. Onnistuneet pysäköintiratkaisut ja turvalliset kevyenliikenteen väylät ovat myös päätösten keskiössä.

– Olen pitänyt lautakunnan puheenjohtajan työstä, olen valmis jatkamaan, jos äänestäjät minulle sen mandaatin antavat.

– Tahtotila kestävän liikkumisen edistämiseksi ja kaupungin keskustan elinvoiman ja viihtyisyyden parantamiseksi on kaupungin strategiatasolla selvästi ilmaistu, mutta toteuttamisvaiheessa on lautakunnassa lyöty verrattain helposti jarrut päälle, varapuheenjohtaja Sanna Mäkinen toteaa.

Keskustan katumuutokset olisi pitänyt toteuttaa nopeammin

Muutoksen tekeminen vaatii selvemmin tavoitteiden kirkastamista jo heti lautakuntakauden alussa.
– Keskustan katumuutoksia olisi pitänyt pystyä toteuttamaan nopeammin ja jo menneen kauden aikana esimerkiksi useampien kokeilujen keinoin. Periaatetason ohjelma keskustan kehästä, keskustan kävelypainotteisuudesta sekä bussipysäkkien sijoittelusta on tehty kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Lautakuntakausi on ollut mielenkiintoinen ja polveileva.
– Yleiskaavatyö on työllistänyt erilaisissa työpajoissa ja keskusteluissa. Lahti on poikkeuksellinen kaupunki jatkuvan yleiskaavatyön suhteen, mutta väitän tämän kierroksen olleen erityisen osallistava ja monipuolisesti erilaisia näkemyksiä sisältävä.

Kaupunkia on kehitetty yritysystävälliseksi tontti- ja maapolitiikan keinoin ja pyöräilyn olosuhteisiin on saatu joitakin parannuksia.
– Samalla liikenneturvallisuutta esimerkiksi pyöräilyn ja jalankulun erottaminen on päästy lisäämään. Myös Nastolan Rakokiveä on kehitetty suurin investoinnein.

Mäkinen muistuttaa, että Liisun erilaiset toimenpideohjelmat tulevat seuraavan lautakunnan päätettäväksi syksyllä.
– Poliittisten luottamustehtävien suhteen valinta on enemmänkin äänestäjien käsissä

Petri Görman

Varhaiskasvatuspolitiikkaa on jakanut sivistyslautakuntaa koko vaalikauden ajan

Lahden kaupungin sivistyslautakunnan puheenjohtaja Maria Mäkynen (sd.) kertoo, että sivistyslautakunta päättää kesäkuussa palveluverkosta. Lautakunnan tulee harkiten pohtia palveluiden sijoittumista lapsilukuennusteet huomioiden.
– En usko kirjastoverkon karsimiseen, mutta kouluverkko on monilta osin suurennuslasin alla lapsimäärien vuoksi.

Varhaiskasvatuspolitikka on ollut koko nelisvuotiskauden ajan lautakuntaa jakava kysymys.
– Osa lautakunnan jäsenistä tarkastelee asiaa bisneksen näkökulmasta ja osa taas tasa-arvon näkökulmasta. Kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta lähipäiväkotiin kunnallisten paikkojen riittämättömyyden tai yksityisten päiväkotien mahdollisten lisämaksujen vuoksi. Varhaiskasvatusta tulee kehittää lasten oikeuksien ja perheiden arjen sujuvuuden eikä voitontavoittelun ehdoin.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja on tyytyväinen siitä, että Lahdessa on investoitu tällä valtuustokaudella erityisesti uusiin koulurakennuksiin.
–  Homekouluingelma on saatu ratkaistua. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautettiin ja työttömienkin lapset pääsevät päiväkotiin. Myös maksuton harrastusmahdollisuus jokaiselle lapselle etenee.

Ensimmäisen sivistyslautakuntakautensa aikana Mäkynen on saanut olla ratkaisevissa tilanteissa puolustamassa sivistystoimen resursseja.
– Olen myös saanut nähdä harrastustakuualoitteeni etenevän ja varhaiskasvatus-oikeuden palautuvan myös työttömien lapsille. Kausi on ollut todella työntäyteinen ja hankalia kysymyksiä täynnä.

Puheenjohtaja muistuttaa, että tulevalle sivistyslautakunnalle tulee pohdittavaksi palveluverkko yksityiskohtaisemmin.
– Sivistystoimen resurssit ja budjettikokonaisuus on kaupungin tasapainotusohjelman myötä isojen supistuksien kohteena. On ratkaistava, että päätetäänkö leikata jo vereslihalla olevaa sivistystoimialaa vai investoidaanko koulutukseen ja hyvinvointiin. Uskon, että pitkällä aikavälillä jälkimmäinen on kestävämpi ratkaisu taloudenkin näkökulmasta.

Palveluseteli on monipuolistanut tarjontaa

Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Sari Niinistön (kok.) mukaan Lahden homekoulu-ongelmat alkavat väistyä pitkäjänteisen työn tuloksena. Lahdessa on hänen mukaansa tehty merkittäviä investointipäätöksiä kouluihin ja päiväkoteihin.
– Voimme olla nyt ylpeitä kouluverkostamme. Lähteen monitoimitalo on todennäköisesti Suomen hienoin koulurakennus.

Tiukoista talousajoista huolimatta sivistyslautakunta on Niinistön mielestä suhteellisen yksituumaisesti panostanut koulutuksen laatuun.
– Säästöpaineita on kohdistunut kaikkialle, mutta lautakunta on puolustanut perus- ja lukio-opetuksen resursseja. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä kasvaa ja opetuksen tukeen, oppilashuoltoon olisi hyvä saada lisäresurssia.

Varapuheenjohtaja Niinistö on tyytyväinen, koska Lahti on mukana valtakunnallisessa varhaiskasvatuskokeilussa.
– Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille ja kaksi vuotta kestävässä esiopetusjaksokokeilussa on mukana myös lahtelaisia päiväkoteja.

Varapuheenjohtaja Niinistön pontevalla ja pitkäjänteisellä työllä on ajettu palvelusetelimallia lahtelaiseen varhaiskasvatukseen.
– Palveluntarjoajien määrä ja laatu Lahdessa on monipuolistunut viime vuosina palvelusetelin myötävaikutuksella.

Niinistö harmittelee sitä, että sivistyslautakunta on jakautunut poliittisesti kahtia.
– Useat asiat ratkaistaan 6-6 äänestysten jälkeen puheenjohtajan äänellä. Äänestykset kuuluvat demokraattiseen päätöksentekoon, mutta kuntalaisten kannalta äänestysten kautta torjutuksi tulevat asiat ovat omasta mielestäni lautakunnan epäonnistumista.

Sivistyslautakunta on keinotekoisesti pyrkinyt rajoittamaan yksityisten palveluntuottajien asemaa ja mahdollisuuksia tarjota palveluitaan kuntalaisille.
– Ideologisista syistä mm. palvelusetelitoimintaa on rajattu ja tuottajien mahdollisuuksia järjestää palveluita kuntalaisten tarpeita vastaaviksi on kavennettu.

Palveluverkkotarkastelu on Niinistön mukaan edessä vielä tänä vuonna.
– Todennäköistä on, että verkon tarkastelu sisältää myös jostain aiemmin käytössä olleista toimipisteistä luopumista uusien tultua tai oppilasmäärien vähentyessä.

Kausi on ollut raskas

– Kausi on ollut raskas siinä mielessä, että olemme joutuneet edelleen säästämään ja tinkimään palveluistamme. Toisaalta positiivista on ollut se, että jo aikaisemmin käynnistettyjä koulujen, sekä päiväkotien uudisrakennuksia on saatu käyttöön, sivistyslautakunnan jäsen Martti Mäkelä (ps.) sanoo.

– Kausi on myötäillyt pitkälti sitä kehityssuuntaa mikä alkoi omalta osaltani jo edellisellä kaudella juuri kouluverkon uudistusten myötä. Oman värinsä kauteen on myös antanut viimeisten vaalien jälkeen tapahtuneet muutokset poliittisissa valtasuhteissa Lahdessa.

Sivistyslautakunta on onnistunut Mäkelän mukaan koulu- ja päiväkotiverkon uudistuksessa.
– Edelleen jatkuvat kouluverkon uudistukset toimitilojen suhteen myös etenevät ja vuosia kestänyt tilanne alkaa merkittävästi helpottamaan. Kaupunkiin saadaan jatkuvasti lisää moderneja ja terveitä oppimisympäristöjä.

Palvelusetelin käyttöönotto ja yksityisten yrittäjien lisäys kaupungin varhaiskasvatus-palveluissa on ollut hyvä kehityssuunta ja tarjonnut helpotusta päivähoidon paikkatilanteeseen.
– Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on myös myös kasvanut.

Palvelusetelin arvon alentaminen ja vuorohoidon leikkaukset ainakin viimeisimpinä, sekä perusopetuksen resurssien pieninkin heikentäminen ovat olleet huonoja asioita.
– Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen oli myös yksi vaikea kysymys ainakin itselleni. Palveluverkkoa olisi ehkä myös pitänyt pystyä arvioimaan paremmin ja kehittää sitä mahdollisimman toimivaksi kaikilta osin.
Toivottavasti lautakunnalle annettavat resurssit ovat tulevaisuudessa myös sen arvoiset, että lautakunnassa voitaisiin tehdä esimerkiksi palveluverkon suhteen hyviä päätöksiä.
– Toivottavasti lautakunta voisi keskittyä jatkossa vähemmän kiinteistöihin ja niiden ongelmiin.

Petri Görman

Kaupunginhortonomi Viivi Tasso: Kirsikkapuut tekevät kauniin kukkakatoksen puistoon

kuva: Kirsikkapuistolle oli haastetta löytää sopiva paikka Lahdesta. (kuva: Henrik Saari)


Lahden kaupungin suunnitteluhortonomi Viivi Tasso kertoo, että Ilinan- ja Ruopanpuistossa on aloitettu kirsikkapuiden istutustyöt toukokuun alussa. Kuukauden aikana alueelle istutetaan 55 taimea, joista 25 on saatu lahjoituksina japanilaisilta. Kirsikkapuisto on osittain samalla alueella, jossa kaupunginpuutarha toimi vuosikymmenien ajan.

– Kirsikkapuu vaatii paljon kasvualustaltaan sekä ympäristöltään. Tämä hedelmäpuu on suhteellisen arka lajike. Launeen keskuspuisto olisi ollut liian kylmä paikka kirsikkapuille. Siksi kirsikkapuiston paikaksi valikoitui Sorsalammen vieressä oleva alue.
Suunnitteluhortonomin mukaan kirsikkapuu kasvaa parhaiten hieta- ja hiekkapitoisessa maa-aineksessa.
– Isot taimet saattavat kukkia jo tämän kasvukauden aikana, mutta pienempien puiden kukintoa on vielä odotettava ensi kesään saakka. Pienet kirsikkapuut elävät isoveljiään pidempään.

Lahden kaupunki on ostanut isot kirsikkapuut, joita istutetaan puistoalueelle 30 kappaletta. Pienemmät kirsikkapuut on saatu lahjoituksina.
– Tämä kirsikkapuisto toteutetaan sen vuoksi, koska se sai eniten ääniä ensimmäisessä osallistuvan budjetoinnin hankkeessa Lahdessa. Kaupunkilaiset saivat päättää, mihin kokonaisuuteen verorahoja käytetään ja kirsikkapuistoa kannatti yli tuhat ihmistä.

Kirsikkapuisto tuo turisteja Lahteen

– Uskomme, että kirsikkapuistossa vierailee paljon turisteja tulevaisuudessa. Ohjaamme ihmisiä käyttämään julkista liikennettä ja jättämään autonsa Launeen perhepuiston parkkialueelle, jotta kirsikkapuiston lähellä asuvia asukkaita ei häirittäisi.

Suunnitteluhortonomi Tasso toivoo, että lahtelaiset kävisivät katsomassa kirsikkapuistoa kävellen tai pyöräillen.
– Lahdessa on helppo liikkua ja siksi emme toivo kirsikkapuiston lähialueelle minkäänlaista autorallia. Se ei oikein sovi edes ympäristökaupungin imagoon.

Isot kirsikkapuun taimet istutetaan sorsalammen vieressä olevaan rinteeseen.
– Kirsikkapuiden lisäksi puistossa on katajia, koivuja, mäntyjä, omenapuita sekä jylhiä tammia.

Kirsikkapuut luovat kauniin kukkakatoksen puistoalueelle muutaman vuoden kuluttua, kun puut ovat kasvaneet hieman suuremmiksi. Kirsikkapuu tulee olemaan esteettisesti hallitsevin puulaji puistoalueella.
– Kirsikkapuun kukinto vie tulevaisuudessa kaiken huomion. Ne istutetaan 6-8 metrin päähän toisistaan.

Kaikki erilaiset puulajit mahtuvat olemaan saman puiston alueella kaupunginhortonomin mukaan sopuisasti.
– Kirsikkapuiden kukinnon jälkeen katajat ja koivut pääsevät myös esiin. Myös omenapuille on varattu oma alue upean puiston reuna-alueilta ja niiden kauneudesta voi taas nauttia hieman myöhemmin kesällä.

Petri Görman

AJANKOHTAISTA -arkisto

syyskuu 2023

elokuu 2023

kesäkuu 2023

toukokuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011