LAD:in ja Lahden vuokrasopimus ei täytä hyväksyttyjä sopimusoikeudellisia kriteereitä

Etelä-Suomen Sanomat ei julkaissut Jorma Ratian perinpohjaista LAD-sopimukseen liittyvää kirjoitusta lainkaan, vaan sen julkaisi Uusi Lahti. Silti lehti julkaisi viikko sen jälkeen vastaukset Ratian väitteisiin. Kirjoitin itsekin Etlariin viisi kysymstä, joihin minulle vastasi Kielon maajohtaja henkiökohtaisesti. Otin yhteyttä kolmeen sopimusoikeusjuristiin, jotka lukivat toimitusjohtaja
Rauhalan väitteet ja tarkastivat koko LAD:n sopimusoikeusprosessin. Tätä pohjalta laadin tämän vastinekirjoitukseni Etlariin, mutta kas kummaa sitä ei enää julkaistukaan!

Näin on tapahtunut erittäin usein viime aikoina, mikä osoittaa erittäin selkeästi Etlarin nykylinjan ja salailun ts. sananvapauden tukahduttamisen politiikan. Uusi Lahti on kuukauden lomalla, mutta Omalähiö onneksi valvoo lahtelaisten sananvapautta Etelä-Lahdessa. Mutta tässä se nyt ilmestyy sellaisena kuin sen alunperin kirjoitin. Arvoisat lukijat tehkää itse johtopäätöksenne!

Hanna Rauhala Kielo 4 Oy:n maajohtaja ja ylikansallisen kiinteistöyhtiö Brunswick Real Estaten osakasyhtiön jäsen vastasi (22.6) kysymyksiini oudoista LAD:n vuokrajärjestelyistä. Silti minua jäivät askarruttamaan seuraavat tärkeät seikat, jotka koskevat sopimusoikeudellisia asioita.

Ensimmäinen seikka, joka kiinnitti huomioni oli se, että kiinteistön omisti 18.12. asti Kiinteistö Oy Lahden Vanha Panimo, jossa osaomistajana oli mm. arkkitehti Juhani Boman. Kiinteistön osti siis 18.12.2018 Kiinteistö Oy Vanha Panimo Oy (perustettu 10/2018); nimi erehdyttävästi sama kuin myyjän, jonka yhtiön osakekannan omistaa Kielo. Vuokrasopimus on kuitenkin tehty ja
allekirjoitettu 17.12.2018, jolloin kiinteisön ostaja ei omistanut kuitenkaan vielä kiinteistöä. Kiinteistö oli siis edelleen Kiinteistö Oy Vanhan Panimon eli Bomanin yhtiön omistuksessa. Miten siis on mahdollista, että Kielo 4 Oy, jolla ei ole mitään tekemistä tuolloin kiinteistön omistamisen kanssa, on voinut olla vuokranantajana jo 17.12.2018 ?

Uusi kiinteistöyhtiö toimialansa (yhtiöjärjestyksessä sanottu) mukaan omistaa ja hallinnoi museorakennusta ja sen maapohjaa, johon kuuluu kaksi erillistä tonttia. Asiakirjojen mukaan se sai haltuunsa tämän kaupalla 20.12.2018 entiseltä omistajalta, Kiinteistö Oy Lahden Vanhalta polttimolta. Kiinteistöyhtiön huonetiloja ei kuitenkaan ole jyvitetty, joka ilmenee selvästi yhtiöjärjestyksestä. Tässä tapauksessa jyvitys olisi tarkoittanut yksinkertaisesti sitä, että Malskin tilat olisi eroteltu omiksi huone- , varasto- ja liiketiloiksi, joiden osalta olisi osakkeita, jotka oikeuttaisivat kunkin tilan hallintaan ERIKSEEN, aivan kuten normaaleissa asunto-osakeyhtiöissä. Juuri tätä Hanna Rauhala painotti verratessaan Kielon 4 omistusta osakeyhtiöihin. Mutta miksi näin ei toimittu, kuten sopimusoikeusoikeudellisissa asioissa on osakeyhtiöissä yleinen käytäntö ja sääntö? Koska jyvitystä ei ole, niin yhtiö omistaa ja hallitsee kaikkia tiloja SUORAAN YKSIN. Yksinkertaisesti tämä tarkoittaa, että omistaja Kielo 4 ei siis omista yhtiön tiloja, vaan se omistaa ainoastaan YHTIÖN OSAKKEET.

Sopimusoikeudellisesti asia on siis käsitettävä niin, että omistaja ei tietenkään voi saada tuloja jostain sellaisesta, mitä se ei omista. Pieni esimerkki lienee paikallaan. Jos minä henkilökohtaisesti omistaisin kiinteistöyhtiön, eiväthän siitä tulevat tulot tulisi suoraan minulle, vaan yhtiölleni, josta minä voisin sitten nostaa palkkani, osinkoni ja tehdä yhtiölain mukaisia toimintoja. Eli, jos tulot tulisivat suoraan minulle syyllistyisin todennäköisesti peiteltyyn osingonjakoon ja joutuisin maksamaan jälkiveroja rikkomuksestani huomattavia summia.

Koko tämä LAD:n vuokraussopimus menettely on tehty oudosti ja ilman yksiselitteistä ja vuokrasopimuksen virallisesti vahvistavaa viranhaltijapäätöstä, siksi omalaatuinen päivämäärissä sekoilu vaikuttaa sopimusoikeudellisesti epäilyttävältä. Miksi sitä ei voitu tehdä laillisesti ja heti? Jälkikäteen tehty viranhaltijapäätös vaikuttaa erittäin omituiselta ja herättää ajatuksen, että kaikki ei sopimushetkellä ollut selvää. Myöhemmin tälläiseen vuokrasopimukseen suomeksi ”rahasampoon” tai kiinteistöyhtiön ” lottovoittoon” eli melkein 30 000 euroa/ kuukaudessa varmaa
vuoratuloa, on helppo hankkia keitä tahansa suuria kansainvälisiä kiinteistösijoittajia mukaan!

Ehdotan, että Lahti tekee asiasta puolueettoman juridisen selvityksen siitä, täyttyvätkö kaikki sopimusehdot LAD:ssa ja tehtiinkö ne oikein? Tehtiinhän apulaisoikeusmiehen huomautuksestakin kaupunginlakimies Pekka Virkkusen toimesta 10 000 euron euron selvitys rehtori Akolan sananvapausoikeudesta. Lahti tarvitsee juridista selvitystä LAD:n asiassa! Mikäli tätä juridista konsulttisopimusta ei tehdä, asia jää monelle lahtelaiselle veronmaksajalle kiveksi kenkään eikä varmasti edistä kaupungin avointa tiedottamista ja läpinäkyvyyttä.

Juhani Melanen

Paitsiovihellys työasioille

Moni on kysynyt onko ministerillä koskaan lomaa. Nyt minulle alkaa maanantaina sellainen. Viime kesä meni EU-puheenjohtajuuden ja muiden hallituskiireiden kanssa lähes kokonaan. Kokonaan en kuitenkaan lomalle pääse. Ensi keskiviikkona osallistun MTV:n Suomi Areena keskusteluun Helsingissä. Lisäksi maakuntamatkoja ja pakollisia tapaamisia on hoidettava lomankin aikana. Kaikkea ei vain voi tehdä etänä. Loman tarkoitus on mahdollisuus kuormituksen keventämiseen ja palautumiseen. Aina akkujen lataaminen loma-aikaan ei kuitenkaan ole kovin yksinkertaista. Joillakin työasiat jäävät pyörimään mieleen, toisille lomalle lähteminen pakkaamisineen aiheuttaa stressiä ja osaa kuormittaa perheenjäsenten lomatoiveiden yhteensovittaminen.

Kuluneet kuukaudet ovat olleet koronasta johtuen hyvin poikkeuksellisia ja monille myös normaalia kuormittavampia. Monessa perheessä on venytty etäkouluun, -töihin ja -harrastuksiin, minkä lisäksi monen kuormaa on lisännyt huoli omasta tai perheenjäsenen työpaikasta ja toimentulosta. Siksi loman ja palautumisen tarve on tavallista nyt suurempi. Näinä kesäkuukausina olisikin ensiarvoisen tärkeää, että tekisimme sellaisia itsellemme sopivia valintoja, jotka voimavarojen kuluttamisen sijaan antavat energiaa ja parantavat elämänlaatuamme. Hyvä palautuminen edistää tutkitusti suorituskykyä, mutta myös terveyttä ja onnellisuutta. Samalla on selvää, ettei jatkuvasti väsyneenä kukaan meistä ole paras versio itsestään eikä yllä omaan parhaaseensa. Siinä tilassa on myös vaikeaa nauttia elämästä tai vapaa-ajasta läheisten kanssa.

Palautumista ja voimavarojen lisääntymistä tukevat laadukas yöuni ja terveellinen ravitsemus sekä hyvä fyysinen kunto ja henkinen hyvinvointi. Näiden lisäksi palautuminen vaatii arjen fiksuja valintoja, sillä epäterveellinen ruokavalio, alkoholi, tupakka, stressi ja huolet heikentävät tai voivat jopa estää päivittäisen normaalin palautumisprosessin käynnistymisen. Palautumisesta huolehtiminen ei lomalla eikä muulloin tietenkään tarkoita sitä, että joka päivä pitäisi pyrkiä stressin ja palautumisen täydelliseen tasapainoon. Sellainenhan aiheuttaisi vain lisää stressiä. Meillä kaikilla on välillä kiireisiä päiviä, huonosti nukuttuja öitä, juomilla höystettyjä hetkiä ja lautasella epäterveellistä suuhunpantavaa. Se on elämää. Avainsana on välillä. Olennaista palautumisessa on, että kun kehon tai mielen stressikuormaa lisääviä päiviä välillä tulee, pyrimme siihen, että niitä seuraisi palautumista paremmin tukeva jakso.

Itselleni palautuminen tarkoittaa ennen kaikkea työasioiden pistämistä paitsioon. Sanan paitsio englannin kielen vastine offside (”väärällä puolella”) kuvaa mielestäni tätä hyvin. Kun työasiat ovat paitsiossa, ei eivät liu’u palautumisen puolelle ja pyöri mielessä koko ajan. Sen lisäksi, että aion pistää lomalla työasiat välillä paitsioon, aion jo ensi viikolla palautua Päijät-Hämeen luonnossa lenkkikaverina jackrussellinterrierimme Osku ja kalastamalla mökilla Padasjoella.  Hyvää kesää kaikille!

Ville Skinnari

Terveisiä Heinäsaaresta!

Täällä sitä taas ollaan, rippileirillä 35 nuoren kanssa. Kuluneen kevään aikana ehti olla monenlaisia tunnelmia ja kauhukuvia siitä, miten rippileirien tänä kesänä käy. Kaikki kääntyi kuitenkin hyväksi ja Heinäsaaren väki toivotti meidät tervetulleeksi viettämään kahdeksan vuorokautta ihanassa täysihoidossa!

Leirin toisena päivänä tuntuu jo siltä, kuin olisimme olleet täällä pitemmän aikaa. Yhteishenki on alkanut muodostua ja rippikoululaisten ryhmä on sopivan aktiivisesti mukana leirin ohjelmassa. Jotenkin tuntuu siltä, että meistä jokainen suorastaan janoaa olla yhdessä toisten kanssa. Pelikentälle ei paljon tarvitse pelaajia houkutella ja yhteisistä hetkistä ei ole kiire omaan huoneeseen.

”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”

Leirille lähtiessä saimme monet hyvän matkan ja siunauksen toivotukset. Tuntuu hyvältä, että meitä muistetaan ja meidän puolestamme rukoillaan. Ja jokaiseen uuteen päivään herätessä on mielessä Jeesuksen lupaus siitä, että hän on meidän kanssamme. Kenenkään ei tarvitse olla yksin. Jokaiselle on tilaa olla juuri sellainen kuin on. Jeesus pitää meistä huolta, siunaa ja varjelee.

Siunausta myös teidän Omalähiön lukijoiden kesään!


Pauliina Hatakka

KOLUMNIT -arkisto

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011