Eteläinen kehätie kiinnosti Liipolassa

Kehätie kiinnostaa. Monitoimitalo Onnin ruokala Liipolassa täyttyi ääriä myöten keskiviikko-iltana tiedonjanoisista kansalaisista, kun Liikennevirasto ja Lahden kaupunki järjestivät infotilaisuuden eteläisestä kehätiestä. Oikealla Liikenneviraston projektipäällikkö Jannne Wikström

 

Liikennevirasto ja Lahden kaupunki järjestivät keskiviikko-iltana etelälahtelaisille tilaisuuden tutustua eteläisen kehätien suunnitelmiin. Kehätie näyttää kiinnostavan, sillä monitoimitalo Onnin ruokala täyttyi ääriään myöten. Yleisö esitti runsaasti kysymyksiä ja keskusteli vilkkaasti. Osallistujia kiinnostivat muun muassa uuden kehätien vaikutukset ruuhkiin ja liikenneyhteyksiin, kulkuyhteydet ulkoilureiteille ja kevyenliikenteen väylät, ylijäämämaamassojen sijoittaminen sekä murskaamisen meluhaitat. Illan lopuksi esillä olleet tiesuunnitelmavaiheen kartat keräsivät osallistujia tutustumaan erityisesti tielinjaukseen ja eritasoliittymiin.

Liikenneviraston projektipäällikkö Janne Wikström aloitti illan esittelemällä tiehanketta, sen taustoja ja toteuttamista. Kahdeksan minuuttia pitkä video havainnollisti hyvin, miltä valmis tie tulee näyttämään, kun se valmistuu vuonna 2021. Video on katsottavissa myös lehtemme nettisivuilla osoitteessa www.omalahio.fi.

– Itse asiassa rakentaminen on jo aloitettu, siitä kertovat maastosta löytyvät sinipäiset kepit, jotka näyttävät tielinjan, jonka sisällä kaikki rakentaminen tapahtuu. Punapäiset kepit taas ilmoittavat missä menee tien keskilinja. Osa maanomistajista poistaa itse puuston tarvittavalta alueelta. Alueella on tehty jo 2000 koeporausta ja 1500 uutta koeporausta vielä tehdään. Launeen maaperä on joissain kohdissa ongelmallinen, joten syvimmät kairaukset ulottuvat aina 70 metrin syvyyteen selvitti Wikström.

– Tien hinta tänä päivänä olisi 229 miljoonaa euroa, mutta vuoden 2021 indeksikorotuksilla lopullinen hinta tulee olemaan 275 miljoonaa euroa, josta Lahti maksaa 70 miljoonaa euroa ja Hollola 10 miljoonaa euroa. Koko tieprojekti on jaettu kolmeen erilliseen urakkaan, joita ovat Hollolan puoli, Launeen osuus sekä eteläinen sisääntulotie. Kaiken kaikkiaan kyseessä on 13 kilometriä tietä, joka pitää sisällään kaksi tunnelia ( Patomäki ja Liipola), 36 siltaa, 8 km pyöräteitä ja 5 km melusuojia. Kun tie on valmis, siirtyy nykyinen VT12 valtiolta kunnille kaduksi. Valtio vastaa tunneleiden hinnakkaista ylläpitokustannuksista ja Lahti saa ikäänkuin plussana eteläisen sisääntuloväylän 4-kaistaisena kertoi Wikström.

Varsinaisesti kehätien rakennustyöt käynnistyvät vuonna 2018, mutta samalla tehtävän eteläisen sisääntuloväylän eli Uudenmaankadun leventäminen nelikaistaiseksi Gigantin risteyksestä Renkomäen ABC:lle asti aloitetaan jo keväällä 2017.

Lahden kaupungin näkökulman kehätiestä tarjosi liikennepäällikkö Jukka Lindfors
– Kehätie merkitsee todella paljon nimenomaan asemanseudun sekä yleensäkin koko radanvarren kehittymiselle. Kun VT12 siirtyy Launeelle, muuttuu nykyinen valtatie 2+2 kaistaiseksi katubulevardiksi, jonka varrelle on jo suunniteltu paljon niin asumista, yritysrakennuksia kuin kaupallisia palvelujakin. Myös Kujalan logistiikka-alueen kehittäminen saa tästä hyvää lisäboostia totesi Lindfors.

Huoli koululaisten turvallisuudesta ja melusta

Launeen koulun rehtori Esko Taipale oli ymmärrettävästi huolissaan koululaistensa turvallisuudesta rakentamisen aikana, sijaitseehan koulu aivan tielinjan välittömässä läheisyydessä.
– Tämän tyyppiset merkittävät hankkeet aiheuttavat aina jossakin määrin haittaa sekä liikenteelle että alueen asukkaille rakentamisaikana. Hankkeessa pyritään kuitenkin vahvasti siihen, että erilaiset haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi ja kestoltaan lyhyiksi. Hyvä suunnittelu, johon sisältyy esimerkiksi työvaiheiden ajoittaminen hiljaisen liikenteen aikaan, on tässä keskeistä ja turvallisuuteen kiinnitämme erityistä huomiota lupasi Wikström.

Wikström lupasi, että että kaikki rakentaminen pysyy merkityllä tielinjalla. Maa-ainesta ei kuljeteta edestakaisin, sillä Liipolan tunnelista louhittava kiviaines riittää tien pohjaksi. Kivet murskataan paikan päällä ylimääräisen työmaaliikenteen vähentämiseksi.
– Kaiken kaikkiaan projektista jää miljoona kuutiota ylimääräistä maa-ainesta. Vielä emme tiedä tarkkaan minne kaikki maa-aines kuljetetaan kertoi Wikström

Kevyen liikenteen järjestelyistä heräsi illan aikana montakin kysymystä.
– Kun Uudenmaankadusta tehdään nelikaistainen, rakennetaan viereen kevyen liikenteen väylä koko matkalle. Gigantin risteyksestä kaupunkiin päin kevyen liikenteen väylä viedään toiselle puolelle tietä Launeenkadun varteen, koska markettien kohdalla on mm. Paskurinojan vuoksi liian ahdas paikka rakentaa väylää kertoi Lindfors

Myös Liipolan tunnelin rakentamisesta aiheutuva melu ja tärinä askarrutti liipolalaisia.
– Tunneli menee viiden kerrostalon alta Jyrkänkadulla. Räjäytykset ja louhinta tulee aiheuttamaan jonkin verran tärinää ja melua. Louhintaurakoitsijalla on tässä todella tiukka vastuu pysyä sallituissa arvoissa paalutti Wikström.

Liikenneviraston projektipäällikkö Janne Wikström lupasi, että tien suunnittelu ja rakentaminen pyritään pitämään mahdollisimman avoimena. Projektin eteneminen ja tiehen liittyvät kartat ovatkin koko ajan nähtävissä Liikenneviraston nettisivuilla. Lisäksi liikennevirasto ja Lahti ovat lupautuneet järjestämään 2-3 kertaa vuodessa keskiviikon kaltaisia esittelytilaisuuksia. Seuraava tilaisuus on suunniteltu pidettävän Etelä-Lahdessa toukokuun puolivälissä.

Petri Salomaa

 

AJANKOHTAISTA -arkisto

maaliskuu 2024

helmikuu 2024

tammikuu 2024

joulukuu 2023

marraskuu 2023

lokakuu 2023

syyskuu 2023

elokuu 2023

kesäkuu 2023

toukokuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011