Myönteinen valtuustopäätös lisäisi vauhtia Anttilanmäen koulun myyntiin

Myönteinen valtuustopäätös lisäisi vauhtia Anttilanmäen koulun myyntiin

Lahden kaupunginhallitus näytti vihreää valoa Svenska Gården -hankkeelle, jonka tarkoituksena on tehdä Anttilanmäen koulusta ruotsinkielisen perusopetuksen keskus Lahdessa. Samassa rakennuksessa toimisi myös yksityinen ruotsinkielinen päiväkoti tulevaisuudessa.

Viisi ruotsinkielistä säätiötä on neuvotellut Lahden kaupungin kanssa koulurakennuksen ostamisesta vuodesta 2013 lähtien. Neuvottelut ovat vielä kesken, eikä asian tiimoilta ole olemassa kirjallista tai suullista sopimusta.

Lahden kaupunginvaltuusto tekee ensi maanantaina linjauspäätöksen siitä, onko opetustoiminnan järjestäminen säätiöiden haluamassa muodossa mahdollista Anttilanmäen koulukiinteistössä.
– Koulun neuvotteluissa esillä ollut hintalappu on noin 900 000 euroa ja se ei sisällä maapohjaa, toimitilajohtaja Mauri Koistinen kertoo.

Lahden Tilakeskus on luonnostellut hankesuunnitelman Anttilanmäen koulun peruskorjaamisesta kaksi vuotta sitten.
– Sen mukaan rakennuksen perusparannuksen ja kaksikerroksisen päiväkotilaajennuksen hinta-arvioksi muodostui 8,9 miljoonaa euroa, sisältäen arvonlisäveron.

Säätiöt ovat teettäneet uuden hankesuunnitelman, jossa laajennusosasta on karsittu yksi kerros pois ja sen verollinen kustannusarvio olisi ilman rakennuksen kauppahintaa 7,1 miljoonaa euroa.
– Jos hankkeelle syntyy maanantaina myönteinen päätös, niin jatkamme välittömästi sopimusneuvotteluja. Me neuvottelemme sellaisen sopimuksen, johon kaupunki voi olla tyytyväinen.

Peruskorjaus on välttämätön

– Anttilanmäen koulusta on tehty vuonna 2010 kuntotutkimus ja sen perusteella voi todeta, että talo on ollut jo pitkään peruskorjaustarpeessa, Koistinen toteaa.

Rakennuksen A- ja B -osan välipohjat sisältävät eloperäistä materiaalia, kuten purua, joissa on todettu laboratorionäytteissä mikrobivaurioita.
– Tutkimuksen tehneen Suomen Sisäilmakeskus Oy:n raportin mukaan välipohjarakenteet muodostavat riskin sisäilmalle.

Samaan aikaan kuntotutkimuksessa todettiin myös, että vesikatolla kaadot eivät olet kunnossa.
– Myös rakennuksen salaojitus ja vedeneristys tulee rakentaa tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi.

Yksi toimenpide-ehdotus saneerauksen yhteyteen oli ikkuna- ja ovirakenteiden uusiminen.
– Yksi tärkeä asia saneeraustyön yhteydessä on myös ilmanvaihdon päivittäminen tämän päivän käyttötarpeita vastaavaksi.

Neuvottelut käyntiin

– Seuraavaksi on tarkoitus päästä järkeviin sopimusehtoihin koulun käyttöperiaatteista eri osapuolten kanssa. Lahden kaupunki toisena tulevana käyttäjänä ja ruotsinkielisen perusopetuksen järjestäjänä haluaa varmistua siitä, että perusparannus tehdään kunnolla.

– Svenska Gården -hankesuunnitelman mukaan tulevaisuudessa kiinteistön tiloja voitaisiin osoittaa hieman nykyistä suuremmallekin lapsimäärälle. Tällä hetkellä koulussa on 64 oppilasta sekä 40 päiväkotilasta esiopetuksessa ja siihen liittyvässä päivähoidossa, yhteensä 104 lasta.

– Tämä on verraten pieni yksikkö. En usko, että lapsimäärän pieni lisäys aiheuttaisi pullonkaulaa saattoliikenteen takia, Koistinen pohtii.

Ruotsinkielisten säätiöiden Lahteen sijoittautumisella on kuitenkin pidempi historia kuin tämä kolmen vuoden neuvottelujakso Anttilanmäen koulukiinteistön käytöstä.
– Tietääkseni kiinnostusta Lahteen sijoittumiseen on ollut jo aiemminkin, mutta toimintaan sopivan kohteen löytymisessä on ollut vaikeuksia.

Petri Görman

AJANKOHTAISTA -arkisto

toukokuu 2024

huhtikuu 2024

maaliskuu 2024

helmikuu 2024

tammikuu 2024

joulukuu 2023

marraskuu 2023

lokakuu 2023

syyskuu 2023

elokuu 2023

kesäkuu 2023

toukokuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011