1190 euroa ja jako kahteen!

Otsikossa mainittu luku oli Suomessa pienituloisuuden raja vuonna 2014 yhden hengen kotitaloudessa, mikä tarkoittaa noin 14300 euroa vuodessa. Tämä on totuus tänään. Suomen jako kahtia ja eriarvoisuuden lisääntyminen ovat kehitysloikka, kilpailukykyloikka ja hyvinvointiyhteiskunnan loikka taaksepäin.

Köyhyyttä voidaan mitata eri mittareilla ja pienituloisia voidaan luokitella saatujen tukien mukaan tai kuten, EU:ssa niin sanotulla AROPE- indikaattorilla, jossa köyhyys- ja syrjäytymisriskiä mitataan siten, että pienituloisiksi luokitellaan henkilöt, jotka asuvat kotitaloudessa, jonka tulot ovat alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanituloksesta.

Suomessa köyhyys- ja syrjäytyminen selittyy paljolti runsaasta yksinhuoltaja talouksista. Suomi oli pitkään köyhä maatalousmaa, mutta nopean teollistumisen ja tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen avulla se nousi nopeasti maailman vauraimpien kansakuntien joukkoon. Siellä se on pysytellytkin, mutta nyt kansamme uhkaa jakautua kahtia ja köyhimpien kansalaistemme kyky selviytyä jokapäiväisestä elämästä täällä Suomi-neidon polvella, uhkaa vaarantua.

Aloittaessani opiskelun yliopistossa 1960-luvulla tuloerot supistuivat voimakkaasti ja kehitys jatkui pitkälle samanlaisena aina 1990-luvulle saakka, mutta suuressa lamassa Suomi siirtyi kohti globaalia kilpailutaloutta ja tuloerot alkoivat kasvaa ja varallisuus keräytyä yhä harvemmille myös Suomessa.

Meillä koetaan parhaillaankin jopa vakavaakin aineellista puutetta, jos tätä kehitystä lasketaan neljällä mittarilla yhdeksästä. Mittareita ovat maksuvaikeuksien kokeminen, vaikeudet selviytyä yllättävistä menoista tai että taloudella ei ole varaa puhelimeen, autoon tai proteiinipitoiseen ateriaan joka toinen päivä sekä vaikeus pitää kotia riittävän lämpimänä.

Suomessa kahtiajako näkyy mm. asuinalueiden eriytymisenä sekä jo varhaisessa vaiheessa kouluissa, sosiaalisessa suhteissa ja työelämässä. Tämä tilanne on rakentunut pikku hiljaa ja ikään kuin varkain. Suomessa kaiken maksava keskiluokka on ajettu ahtaalle karsinaan ja meitä hallitsee ehdoton yläluokka, joka hallitsee kokoonsa nähden huomattavan suurta osaa kaikesta varallisuudesta ja omaisuudesta.

Ongelmallisinta Suomessa on kovan köyhyyden ydin. Kansan jakautuminen näkyy siinä, että eri tulokuokissa asuvat ihmiset eivät enää tapaakaan toisiaan; miehet armeijassa ehkä kaksi kuukautta poikkeusoloissa. Nyt Suomessa on tapahtunut jo se, että köyhyys alkaa periytyä vanhemmilta lapsille. Tämä vaikuttaa kaikkeen! Kansallinen kilpailukykymme on seissyt aiemmin koulutuksen-, oikeusjärjestelmämme, infrastruktuurimme ja hyvän terveyshuoltomme varassa, mutta nyt kannustinloukot tukitaan ja kaikki kilpailutetaan yli kansallisten rajojemme.

Köyhyydestä voidaan syyttää saamattomuutta, epäonnistumista, sairautta, toista kulttuuria ja vaikka mitä, mutta tosiasia on se, että rakenteellista köyhyttää voitaisiin vähentää, jos me suomalaiset välittäisimme
enemmän toinen toisistamme.

Juhani Melanen

Matkalla

”Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan.” (Ps. 121:1-2)

Tämä matkalaulun alku on puhutellut minua pitkään, ehkä siitä saakka, kun olen sen ensimmäistä kertaa lukenut. Näen silmissäni ne vuoret, joita kohti katsotaan. Tunnen sen pienuuden, jota suuren koitoksen ja tuntemattoman edessä koetaan. Tunnen luottamusta: Jumala on kanssani.

Ne jotka tuntevat minut, tietävät että vaellan. Tuskin tiedän itsekään, että miksi. Sen tiedän, että joka vuosi odotan hartaasti elokuuta, joka on suosikkivaelluskuukauteni. Lähden matkaan heti kun työtilanne antaa siihen mahdollisuuden. Matkan päättyessä suren sekä loman lyhyyttä että vuoden pituutta jälleen seuraavaan elokuuhun. Reissun rasitus tuntuu kropassa, mutta mieli kaipaa takaisin.

”Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen – mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen.” (Ps. 8:4-5) Lapin erämaassa, aukean taivaan alla, koen mitättömyyteni ja merkityksellisyyteni yhtä aikaa. Katoan tunturien syliin ja ymmärrän: maailmankaikkeuden valtavuuden joukossa elämäni on mikroskooppinen hippunen. Silti en ole Jumalalta hukassa tai piilossa. Luulen, että hakeudun erämaahan, koska koen tarvetta olla enemmän olemalla vähemmän. Palaan elämän perusasioiden äärelle. Syön, liikun, lepään. Jokainen askel kantaa omanlaistaan rukousta.

Laulan usein vaeltaessani virttä 461. Usein siitä nousee erityisesti mieleen katkelma ”Kiitä Herraa, pienin kukka laakson laajan liepeellä”. Jotkut pienet ja sitkeät tapaukset kasvavat nimittäin siellä, missä elämä ei tunnu todennäköiseltä: karussa maassa, louhikossa, kaukana kaikesta. Maisema on kuin kuussa, mutta siellä ne vain kasvavat. Sanon niitä motivaatiokukiksi, ja osoittelen niitä vaellustovereille: katso tuotakin tuossa! Ne kasvavat, jotta vaeltamisesta väsyneet mielet elpyvät ne nähdessään. Jumala on ne kasvattanut, jotta me saisimme ne nähdä. Ilman vaivannäköä, ilman kymmenien kilometrien raskasta taivalta ne olisivat jääneet näkemättä, eikä niitä olisi nähnyt samoin silmin.

Meillä taitaa kaikilla olla myötäsyntyinen kaipuu johonkin. Paikkaan, maisemaan, lähelle. Mitä sinä kaipaat? Minkä äärellä sinun sydämesi tuntuu pakahtuvan ilosta, odotuksesta, jostain sellaisesta, joka rakentaa elämääsi? Entä mitä sellaista elämässäsi on, mikä näyttää muiden silmään pieneltä, mutta sinun silmääsi se on suurta, luovuttamatonta, voimaa antavaa? Katso sitä kiitoksella, ja iloitse siitä!

Lähden nyt joksikin aikaa työhön niihin maisemiin, joita kohtaan minussa on kehittynyt kaipuu. Lahdesta poissaoloni aikaa ei tiedä kuin korkeintaan Hän, joka näkee koko elämämme. Häneen minä turvaan, Hän pitää minusta huolen. Mainitusta virrestä: ”Hän on aina auttajasi, armossaan vie autuuteen. Kiitä riemuiten siis Herraa nyt ja aikaan iäiseen!”

Voi hyvin!

Anu Toivonen
Launeen srk 

KOLUMNIT -arkisto

huhtikuu 2024

maaliskuu 2024

helmikuu 2024

tammikuu 2024

joulukuu 2023

marraskuu 2023

lokakuu 2023

syyskuu 2023

elokuu 2023

kesäkuu 2023

toukokuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011