Valtatie 12 ja uudet suunnitelmat Launeella

Lahden eteläisen kehätien eli VT 12 suunnittelu jatkuu edelleen, vaikka rahoitusta sille ei valtion rahakirstusta ole ollut luvassa toistaiseksi.
Tien rakennesuunnitelmia on tarkennettu. Sen väylä kulkee Hollolan Soramäestä Etelä-Lahden, Launeen peltojen, läpi Kujalan liittymän kautta Kouvolan tielle. Uusi suunnitelma on runsaan 120 miljoonaa kalliimpi kuin Tielaitoksen muutama vuosi sitten teettämä. Nyt Ramboll Group ja Sisto yhtymän yhteissuunnitelman mukaan tie maksaisi 2020 ehkä 268 milj. euroa. Tien suunnittelu on ollut vireillä länsi- rannikolta Porista itä-länsisuuntaisena tienä yhden sukupolven ajan.

Tien kustannusten nousu ihmetytti viime perjantaina Salpausselän koululla suunnittelijoiden pitämässä tiedotustilaisuudessa. Aikaisemmassa suunnitelmassa tietunneleita oli kolme eli kilometrin mittainen Liipolan tunneli sekä Patomäen- ja Patokallion tunnelit, joista viimeksi mainittu tieosuus on muutettu kallion läpi kulkevaksi avoleikkaukseksi. Patomäen tunneli säästää nykyiset ulkoilualueet pallokenttineen samoin Liipolan tunneli Saksalan ja Liipolan metsät ja pellot.

Ramboll Group:n ja Sito-yhtymän suunnittelijat esittelivät uutta Vt12 – eteläisen kehätien suunnitelmaa lukuisalle kuulijajoukolle Salpausselän yläasteen auditoriossa viime perjantaina. Joukko suunnittelijoita on kuvassa etualalla.

Yleisön joukosta tiedusteltiin kallioisen maaston läpi louhittavan Liipolan tunnelin tuuletus- ja muita turvatoimia. Sen rakentamisessa on huomioitu nykyaikainen ilmastointi- ja turvallisuustekniikka. Nykyisten laskelmien mukaan niiden vuosittainen hoito maksaisi noin 800 000 euroa vuodessa.

Launeen alueen pohjavesien suojaus on huolestuttanut alueen asukkaita. Se oli eräs painavimmista syistä saada tielinjaus Salpakangas-Ämmälä-Orimattilatien alueelle. Mutta enemmistö 2000 luvun kaupungin- ja maakuntavaltuustojen päättäjistä eivät kaiketi pitäneet pohjavesien saastumista uskottavana ja niin kutsuttu Launeen linjaus voitti asiasta äänestyksen.

Tieväylän suunnittelijat uskovat, että Gigantin myymälärakennuksen viereen tuleva pohjavesiä suojaava tiekaukalo voidaan rakentaa niin tiiviiksi, etteivät liikenteen saasteet ja Launeen peltojen ja Paskurinojan tulvavedet aiheuta pohjavesille ongelmia. Suunniteltu allas jää kaksi metriä pohjaveden pinnan alapuolelle.

Tällä alueella on myös Sokeritoppa taloineen, joitten tulevaisuus ei ole vielä lopullisesti selvitetty. Asuinalueet kuten Metsä-Hennala ovat Eteläisen ohitien katveessa, mutta asuintalojen purkuongelmia ei tiettävästi tule.

Alkuperäinen eteläisen kehätien VT 12-suunnitelma näytti tältä. Hieman yli vuosi sitten suunnitelmaa kevennettiin, jotta kustannuksia saataisiin alas silloisesta 180 miljoonasta eurosta. mm. Patiokallion alle suunnitellun tunneli korvattiin kallioleikkauksella, Nikulan eritasoliittymä jätettiin pois ja Kujalan eritasoliittymä kevennettiin. Seurauksena hintalappu on kuitenkin nyt jo 268 miljoonaa euroa.  Rahoitusta ei ole näkyvissä, sillä Liikennevirasto ja kunnat eivät ole päässeet sopuun kustannuksien jaosta. Hollola ja Lahti ovat vauhdittaneet kehätietä aiemminkin lupautumalla maksamaan osan tiesuunnitelman laatimiskustannuksista.Näinköhän innokkaat lahtelaiset maksavat vielä koko tien?
Eteläisen kehätien virtuaalimalli nähtävillä Omalähiön nettisivujen etusivulla.

Asuinalueitten meluaitoja on tämän noin kahdenkymmenen kilometrin tieosuudella runsaasti. Niiden muotoja ja värejäkin on jo suunniteltu. Osa suojauksista rakentuu meluvalleista, joihin käytetään tiepohjasta saatavaa maa-ainesta. Tievarsien maisemointi ei tapahdu hetkessä. Sito-yhtymän suunnittelijat ovat paneutuneen tien ympäristön luonnonvarojen säästämiseen. Valtatien alikäytäviä on suunniteltu lenkkipolkujen ja pieneläinten väyliksi. Suunnittelijat ovat ottaneet huomioon myös liito-oravien ja lepakkojen reservaatit sekä saukon kuin taimenkalojen elinympäristöt. Samoin Porvoojoen varret tuovat oman luontoarvonsa ohikiitävien autoilijoiden katseltavaksi. Hollolan puolella ajonopeus on 100 km/h ja Lahden alueella 80km/h.

Pääajatus on ollut Lahden seudulla, että länsi-itäsuuntainen Lahden ohittava henkilöautoliikenne ja raskaat kuorma-autot ohjattaisiin pois Mannerheiminkadulta ja vähän etelämpänä Tapparan- ja Saksalankadulta Salpakankaalta Ämmäläntietä E4-tielle. Tulenarat ja myrkylliset kuljetukset sieltä on jo tälle tielle ohjattukin, mutta todellisuudessa tätä liikennettä eivät viranomaiset valvo.

Surkuhupaisinta tiesuunnitelmassa on se, että etelälahtelaiset eivät uusimmassakaan suunnitelmassa pääse väylälle kuin Okeroisten ja Kujalan liittymistä, kuten eräs tilaisuudessa mukana ollut henkilö totesi. E4-tielle ei myöskään Uudenmaankadulta tule liittymää.

Alussa mainitussa hinta-arviossa ei ole vielä tarkkoja laskelmia työhön kuuluvista siltarakennelmista eikä Lahden maksuosuuksista kevyen liikenteen silloista tai tunneleista.

Vt 12 eteläisen kehätien tämänhetkinen suunnitelma valmistuu ensi lokakuun lopulla. Se on kuntalaisten nähtävillä ainakin Hollolan kunnantoimistossa ja Lahdessa maankäytön ja ympristön tiloissa Tevissä kaavakuulutuksella. Siitä huomautukset kuntalaiset voivat tehdä Uudenmaan Ely-keskukseen. Se lähettää tiesuunnitelman nähtävillä olon jälkeen hyväksyttäväksi Liikennevirastoon ja valmiina suunnitelman pitäisi olla ensi vuoden helmikuussa.

Marja-Liisa Niuranen

AJANKOHTAISTA -arkisto

toukokuu 2024

huhtikuu 2024

maaliskuu 2024

helmikuu 2024

tammikuu 2024

joulukuu 2023

marraskuu 2023

lokakuu 2023

syyskuu 2023

elokuu 2023

kesäkuu 2023

toukokuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011