Maailman saattohoidon päivä lauantaina

Me ihmiset toivomme elämältämme valoisuutta ja terveyttä. Kuolema pysyy ajatuksissamme kaukana tulevaisuudessa. Mutta jossakin elämän vaiheessa me kohtaamme vakavankin sairauden perheessämme tai ystäväpiirissämme nuoruuden, keski-iän tai ikääntymisen kynnyksellä. Kun sairaus vie voimat, alamme miettiä, mistä saataisiin tukea omaan tai läheisen elämään.

Ihmisen elämän viimeisiä kuukausia tai viikkoja tukemaan on perustettu maailman laajuisesti saattohoitoyhdistyksiä. Niiden yhteistä Maailman saattohoitopäivää vietetään Lahdessa tämän viikon lauantaina 11. lokakuuta klo 14 Lahden seurakuntien juhlasalissa Kirkkokatu 5:ssä. Päijät- Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistyksen järjestämän päivän teema on Hyvä Elämä – Hyvä kuolema, mistä puhuu lääkintäneuvos Ilkka Talvitie.

Päijät-Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistys ry:n puheenjohtaja, sosiaalineuvos Erkki Hokkanen, vas, ja Lahden kaupunginsairaalan saattohoito-osasto L 62 osastonhoitaja Martti Hänninen keskustelemassa Maailman saattohoitopäivän tilaisuudesta osaston viihtyisässä aulassa.

Päijät-Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistys ry perustettiin 2008. Sen puheenjohtajana toimii perustajajäsenistä sosiaalineuvos Erkki Hokkanen ja muut perustajat olivat Hannu Sarikka, Paula Myllyvirta ja Anne Leinonen. Perustajat ja yhdistykseen liittyneet henkilöt harkitsivat saattohoitokodin perustamista Lahteen, mutta luopuivat suunnitelmasta. Erkki Hokkanen totesi, että taloudellisesti suunnitelma ei saanut tarpeellista tukea. Suomeen saattohoitokoteja perustettiin 1980-luvulla Tampereelle ja Helsinkiin Terhokoti antamaan hoitoa ja tukea potilaille ja heidän omaisilleen.

Tukiyhdistyksen perustajat ja siihen liittyneet jäsenet lähtivät kouluttautumaan elämänsä viime vaihetta elävien potilaitten ja heidän omaistensa vapaaehtoisiksi tukihenkilöiksi. Toiminnan konkreettiseksi kohteeksi on muotoutunut vapaaehtoistoiminta Lahden kaupunginsairaalan palliatiivisen eli saattohoito-osaston L 62 potilaiden ja heidän omaistensa tukeminen, kun potilaan elämää ei enää lääketieteellisin keinoin pystytä parantamaan. Syöpäpotilaat ovat osaston suurin ryhmä, mutta myös sairaudet kuten sydämen- tai munuaisten vajaatoiminta-, keuhkoahtautumatautia tai Als:a sairastavat ovat saattohoitopotilaina osastolla.

Osastonhoitaja Martti Hänninen kertoo, että vapaaehtoisia ihmisiä osastolla käy noin kaksikymmentäviisi. Vapaaehtoiset käyvät potilaiden luona esimerkiksi keskustelemassa, lukemassa ja ulkoiluttamassa heitä. He käyvät myös sairaan kotona, jos sinne halutaan vapaaehtoistyöntekijä käymään. Vapaaehtoisten henkilöiden tuki myös kuolevan potilaan omaisille on merkittävä. Päijät-Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistys on kerännyt myyjäisillä, arpajaisilla sekä lahjoituksilla varoja osasto L 62:n potilaitten viihtyisyyden parantamiseksi.

Kuudennen kerroksen ikkunoista on upeat näkymät kaupungille. Tukiyhdistys on hankkinut värikkäitä ikkunaverhoja ja televisioita potilashuoneisiin, pianon ja viherkasveja sekä tietokoneen potilaitten ja heidän omaistensa käyttöön. Omaiset voivat myös yöpyä osastolla. Siellä on oma viihtyisä huone omaisille, missä he voivat keskustella henkilökunnan tai vapaaehtoistyöntekijän kanssa. Marttayhdistys on huolehtinut tuoreet kahvileivät omaisten huoneen jääkaappiin.

Erkki Hokkanen toteaakin, että tukiyhdistys auttaa kaupunginsairaalaa merkittävällä tavalla. Vapaaehtoiset tukihenkilöt antavat omalta osaltaan henkisiä voimavaroja niin potilaille heidän elämänsä viimeisinä viikkoinaan kuin omaisille surun hetkellä ja kuuntelemalla heitä, kun ammattihenkilökunta hoitaa omia tehtäviään.

Marja-Liisa Niuranen

Saattohoidolla tarkoitetaan kaikkea sellaista hoitoa, joka tähtää potilaan hyvinvoinnin, turvallisuuden ja aktiivisuuden lisäämiseen. Siihen sisältyy lisäksi hoidon jatkuvuus eli vastuu potilaan hoidosta loppuunsaakka. Saattohoito on turvallista ja jatkuvaa oireiden hoitoa, jossa kunnioitetaan ihmisarvoa ja läheisten merkitystä.

 

AJANKOHTAISTA -arkisto

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011