VT 12 – keskustelu heräsi henkiin: Uusi lähtölaukaus Renkomäen linjaukselle?

Salinkallion koulun ruokalassa oli maanantai-iltana tiivis tunnelma, kun Launeen omakotiyhdistys järjesti keskustelutilaisuuden eteläisen ohitien eli VT 12 linjauksesta. Asia tuntuu etelälahtelaisia kiinnostavan, sillä paikalle oli saapunut liki parisataapäinen kuulijajoukko, joka innokkaasti otti osaa myös keskusteluun.

Illan puhujiksi oli saatu merkittävä määrä lahtelaisia entisiä ja nykyisiä päättäjiä, niin kaupunginvaltuustosta kuin eduskunnastakin. Keskustelun aihe on todella ajankohtainen, sillä valtio ei tällä viikolla myöntänyt rahaa ohitiehankkeelle, joten Lahdella on kolme vuotta aikaa miettiä myös muita mahdollisia ohitielinjauksia. Onko vaihtoehtoa olemassa ja löytyykö poliittista tahtoa yhdessä sen toteuttamiseen?

Salinkallion koulun ruokala täyttyi ääriään myöten maanantai-iltana

Tilaisuuden avasi Launeen omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Marjo Liukkonen, joka kiitteli paikalle tullutta runsaslukuista yleisöä ja totesi Launeen linjauksen vastustajien saaneen ensimmäisen erävoiton, kun valtiolta ei rahaa tiehankkeeseen saatu.
– Nyt ei ainakaan vuoteen 2016 mennessä mitään tapahdu iloitsi Liukkonen.

Seuraavaksi puhujapönttöön noussut Onerva Vartiainen kertoi tiehankkeen äänestyshistoriasta mielenkiintoisia yksityiskohtia:
– Valtuustossa äänestimme kolme kertaa Renkomäen linjauksen puolesta, mutta silti tietyt tahot (mm.silloinen valtuuston puheenjohtaja Tapio Luttinen) äänestystuloksesta huolimatta jatkoivat Launeen linjauksen lobbaamista ympäristöministeriöön päin. Neljännellä äänestyskerralla Launeen linjaus sitten voitti yhdellä äänellä, kun äänestyksestä oli poissa kaksi Renkomäen kannattajaa ja varavaltuutetut manipuloitiin äänestämään Launeen puolesta. Yllättäen sen jälkeen ei enää ole asiasta äänestetty eli se siitä Viljasen toitottamasta demokratiasta muisteli Vartiainen.

Myös ex-kansanedustaja Maija-Liisa Lindqvist oli samalla kannalla:
– Luttinen ei arvostanut valtuuston päätöstä ja sen takia Renkomäen linjaukselle ei koskaan tehty yhtään pienoismallia tai havainnekuvia. Mielestäni ministerien tulisi ohjata tiepiirejä, ettei näin järjettömän kalliita tiesuunnitelmia edes tehtäisi muistutti Lindqvist.

Onerva Vartiainen ihmetteli myös miksi kaupunki ei ole tehnyt tarvittavia pienoismalleja ja havainnekuvia lainkaan Renkomäen vaihtoehdosta:
– Kyllä pitäisi olla kaksi valmista vaihtoehtoa esitettävänä valtiolle, joista valtio voisi valita sopivamman. Sitä paitsi olen varma, että jos vuonna 1996 olisi heti lähdetty ajamaan Renkomäen vaihtoehtoa, se olisi jo toteutunut kertoi Vartiainen.

Lahden Ensi ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Marja Keto toivoi omassa puheenvuorossaan, että 40 vuoden vastakkainasettelu olisi ohi ja asukkaat ja päättäjät voisivat vihdoinkin yhdessä miettiä niin sosiaalisesti, ympäristöllisesti kuin taloudellisestikin parasta ratkaisua.
– Ihmettelen myös minkä vuoksi yleisesti puhutaan, etteivät Launeen linjauksen vastustajat olisi Lahden asialla ihmetteli Keto.

Seuraavana puheenvuoron saanut Juha Keto toi esiin kaupunkisuunnittelijoita vaivaavan ns.luonnonherruusajattelun, jossa kaava tehdään mihin tahansa luonnosta välittämättä. Keto piti suurena ongelmana Liipolan tunnelia, joka menee pohjavesien alle, lisäksi ongelmia aiheuttaa Paskurinoja.
– Yksikään betonikaukalo ei ole tähän päivään mennessä pitänyt, vaikka insinöörit muuta vakuuttavatkin ja varmuudella tunnelit tulisivat lopullisesti pilaamaan Launeen lähteen ennusti Keto

Viljanen nöyränä

Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ilkka Viljanen esiintyi tilaisuudessa selvänä altavastaajana ja yllättävänkin nöyränä miehenä:
– Tämä ei ole minun puoleltani henkilökohtainen taistelu, sen sijaan olen puolustanut niitä kantoja valtuuston puheenjohtajana, jotka valtuusto on demokraattisesti näin päättänyt selitteli kantojaan Viljanen.
– Nykyinen tilanne on huonoin mahdollinen, sillä Lahti on viimeinen iso kaupunki, jossa valtakunnallinen tieverkko kulkee keskellä kaupunkia. Launeen linjauksen tämänhetkinen hinta-arvio on noin 156 miljoonaa euroa ja Renkomäen linjauksen noin 70-80 miljoonaa kertoi Viljanen faktoista.
Launeen linjaus on ollut jo kaksi kertaa vahvistettuna maakuntakaavassa ja ympäristöministeriökin on linjauksen vahvistanut. Siksi olemme nimenomaan Launeen linjausta vieneet eteenpäin jatkoi Viljanen
Viljasen jatkokommentti liito-oravan papanoista Renkomäen maastoissa estämässä nimenomaan Renkomäen linjausta sai aikaan naurunremakan kuulijoiden joukossa.
Viljanen totesi luottavansa asiantuntijalausuntoihin ja kehotti epäilijöitä hakemaan selvyyttä asioihin valitusprosessin kautta.
– Niin kauan kuin Lahdesta tulee kahdenlaista viestiä liikenne- ja ympäristöministeriön suuntaan, mitään ei tämän tieasian tiimoilta tule tapahtumaan lopetti Viljanen selvityksensä.

Valtuusto uusiksi ainoa keino?

Entinen kansanedustaja Matti Kauppila kertoi, että harvoin valtio muuttaa päätöksiään, joten ainoaksi varmaksi keinoksi muuttaa tielinjaus Renkomäkeen on tulevat kunnallisvaalit.
– Jos päättäjät syksyn vaaleissa muuttuvat ja kumoavat vanhat päätökset, on todennäköistä, että myös ympäristöministeriön kanta saadaan muutettua totesi Kauppila.

Lisäksi Kauppila toivoi, että Salpakangas-Renkomäki tie voitaisiin nyt jo ottaa rekkojen käyttöön eli liikennemerkein ohjata raskasliikenne pois Mannerheiminkadulta. Tämän toiveen Viljanen ampui heti alas kertomalla, ettei tieliikennelaki salli ohjata valtatieliikennettä vähempiarvoiselle tielle. Lakia ei kenties helposti muuteta, mutta voisiko nykyistä Salpakangas-Renkomäki tietä parantaa niin, että sen voisi nostaa valtatie-kategoriaan? Tähän Viljanen ei tiennyt vastausta.

Keskustelutilaisuudessa käytettiin myös useita yleisön puhevuoroja.
Nea Kontion mielestä Lahden virkamiehet vievät päättäjiä 6 – 0.
– Usein valtuutetut eivät tunnu edes tietävän mistä äänestävät eli päättäjät vaihtuvat, mutta virkamiehet pysyvät.
Patomäkeläinen Risto Malin ihmetteli miksei eri tielinjauksiin liittyviä tarkkoja lukuja ja laskelmia saa mistään, vaikka mistä kyselisi.
– Varsinkin hyötysuhteet tuntuvat olevan pahasti pielessä mietti Malin.

Alijuhakkalan omakotiyhdistyksen Hannu Mieskolainen toi esiin sen tosiseikan, että nykyisellä vt 12-tiellä oleva liikenne on pääosin alueen sisäistä työmatkaliikennettä, joten uuden tien hyöty ei ole niin suuri kuin oletetaan.

Launeen linjausta luonnehdittaessa käytettiin puheenvuoroissa hyvin yleisesti sanoja järjetön, ylikallis, pöyristyttävä jne. Myös isojen kaupparyhmittymien osuus tielinjauksen lobbaukseen tuli muutaman kerran esille. Hämeenmaan osalta Lindqvist torppasi nämä epäilyt.
Keskustelu tulee varmasti jatkumaan kuumana, siitä pitää huolen ensi syksynä käytävät kunnallisvaalit.

-Petri Salomaa-

Omalähiö kysyi:
Launeen Oky:n puheenjohtaja Marjo Liukkonen:
Renkomäen linjausta viedään eteenpäin

Nyt kun rahoitusta ei saatu ohitielle, jääkö Launeen omakotiyhdistys ”lepäilemään laakereillaan” vai onko tarkoitus lähteä viemään Renkomäen linjausta tiukasti eteenpäin?
– Emme jää lepäilemään, vaan lähdemme viemään Renkomäen linjausta eteenpäin, koska sille saatiin niin vahva valtuutus kokouksessa. Emme halua jättää tätä kirousta perinnöksi lapsillemme ja lapsenlapsillemme.
Mikä on se seuraava askel asian viemisessä eteenpäin? Puhuttiin jotain ainakin kansalaisaloitteesta valtuustolle?
– Aiomme tehdä kansalaisaloitteen valtuustolle Renkomäen linjauksen puolesta. Tulee ainakin testattua, onko nykyisissä valtuutetuissa meidän kanssamme samoin ajattelevia – vai onko valtuutettuja vaihdettava.
Miten tulevissa kunnallisvaaleissa aiotte toimia, että saisitte valtuustoon mahdollisimman monta Renkomäen linjauksen kannattajaa? Oma ehdokaslista vai valistustyötä puolueiden sisällä?
Sitä ei ole vielä pohdittu, asetammeko oman ehdokaslistan. Sekin on mahdollista. Toisaalta näyttää siltä, että lähes kaikissa puolueissa on ”ystäviä” – ainakin näin kunnallisvaalien lähestyessä. Ihan lopuksi haluan kiittää keskustelutilaisuuden äitiä ja primus motoria eli loistavaa ja korvaamatonta Helena Juutilaista, jota ilman emme tulisi toimeen.

AJANKOHTAISTA -arkisto

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011