Lahden kaupungilta vuosittain 100-120 omakotitonttia

Lahden kaupunki muutti viime syksynä paljon arvostelua herättäneen omakotitonttien luovutusmenettelyn. Viime syksyyn asti tontit myönnettiin pisteytyksellä, jossa on huomioitu hakijan perhekoko, ikä ja tulot. Jatkossa kaupungin tavoitteena on luovuttaa noin 80 % uusista tonteista hakemusten perusteella tehdyllä pisteytyksellä ja loput noin 20 % arvonnalla ja/tai tarjouskilpailulla. Uudet tontit luovutetaan kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Uusien tonttien hakuajat kuulutetaan lehti-ilmoituksilla ja kaupungin kotisivuilla.

Ensimmäisellä hakukierroksella jakamatta jääneet ja varauksesta palautuneet vapaasti haettavat tontit jaetaan kuukausittain. Tonttien hakuaika päättyy pääsääntöisesti jokaisen kuun viimeisenä päivänä. Omakotitontit ovat ensisijaisesti tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka eivät 10 vuoteen ole saaneet kaupungilta tonttia. Toissijaisessa asemassa ovat yritykset ja henkilöt, jotka ovat saaneet tontin aiemmin.

Vartiolaakson länsipuolella oli haettavissa 24 uutta tonttia, joista 10 tarjouskilpailun kautta. Yhtään Vartiolaakson tonttia ei arvottu. Tonteista vain kolme jäi ensimmäisen haun jälkeen ilman omistajaa. Ensimmäisellä hakukierroksella jakamatta jääneet ja varauksesta palautuneet vapaasti haettavat tontit jaetaan kuukausittain.

 

Uudet tontit voidaan luovuttaa kolmella menettelytavalla:

Pisteyttämällä, jossa tekninen lautakunta luovuttaa tontit varattaviksi hakemuksissa annettujen tietojen perusteella tehdyllä pisteytyksellä . Pisteytykseen vaikuttavat perhekoko, perheen tulotaso ja hakijoiden ikä sekä onko hakija 10 viimeisen vuoden aikana saanut kaupungilta tonttia.

Tarjouskilpailulla, jossa tontit luovutetaan korkeimpien tarjousten perusteella. Tarjouskilpailuun osallistujat lähettävät sitovan tarjouksen haluamastaan tontista tai tonteista määräaikaan mennessä. Tarjousten kohteena oleva tontti luovutetaan kaupungingeodeetin päätöksellä korkeimman tarjouksen tehneelle. Tarjouskilpailuun osallistumisen edellytyksenä on, että tarjouksen tekijä on yksityishenkilö. Mikäli yksi tarjoaja on tehnyt kahdesta tai useammasta tontista korkeimman tarjouksen, valitsee hän tonteista yhden. Tällöin valinnan ulkopuolelle jääneen tontin saa tontista toiseksi korkeimman tarjouksen tehnyt. Tarjotun hinnan lisäksi tontin saaja maksaa tontin lohkomiskustannukset 1 150 euroa.

Arvonnalla, jossa arvontaan osallistuneiden hyväksyttyjen hakemusten perusteella arvotaan tonttien valintajärjestys. Hakemuksella tontin hakija ilmoittaa tulonsa ja onko hakija saanut tontin kaupungilta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yksi hakemus koskee kaikkia arvottavia tontteja. Arvontaan valitaan hakijat, jotka ovat yksityishenkilöitä, joiden hakemuksessa ilmoitetut tulot ovat vähintään 2 500 euroa kuukaudessa ja jotka eivät ole saaneet kaupungilta tonttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Arvonta suoritetaan kaikkien hakuehdot täyttävien hakijoiden kesken siten, että arvonnan voittaja saa ensimmäisenä valita arvontaan osoitetuista tonteista itselleen sopivan, toiseksi arvottu hakija seuraavan tontin jne.Tontit luovutetaan kaupungingeodeetin päätöksellä varattaviksi.

Lähde: www.lahti.fi

AJANKOHTAISTA -arkisto

huhtikuu 2024

maaliskuu 2024

helmikuu 2024

tammikuu 2024

joulukuu 2023

marraskuu 2023

lokakuu 2023

syyskuu 2023

elokuu 2023

kesäkuu 2023

toukokuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011