Kulttuuriympäristö kunniaan

”Haluamme avata ihmisten silmät näkemään ympärillä olevat upeat rakennukset ja maisemat sekä kertoa heille, millä tavoin he voivat niitä puolusta”, kertoo Suomen Kotiseutuliitto ry:n vuoden koulutusteema. Liitto on lähtenyt kouluttamaan kulttuuriympäristöstään kiinnostuneita asukkaita ja virkamiehiä teemalla Kulttuuriympäristö kunniaan eri puolelle maata. Tapahtumien vetäjä on yliarkkitehti Liisa Tarjanne. Hänen johdollaan vierähti mielenkiintoinen iltapäivä viime maanantaina Lahden kaupunginkirjastossa.

Avajaissanoissaan Päijät Hämeen maakuntamuseon johtaja Timo Simanainen korosti Suomen sitoutumista kymmenen vuotta sitten Euroopan neuvoston Granada-yleissopimukseen. Sen piiriin kuuluvat myös Suomessa valikoidut kulttuurimuistomerkit, rakennuskokonaisuudet ja ulkoilmakohteet. Suomessa rakennuslainsäädäntö uusiutui 2010, missä kuntia velvoitetaan kaavoitus- ja rakennuslupia myönnettäessä huomioimaan kulttuuriympäristö, joka kertoo asukkaille monien sukupolvien työstä.

Perustuslakimme 20 § tukee kansalaisia olemaan mukana terveelliseen ympäristöön vaikuttamisessa sekä kantamaan vastuuta elinympäristönsä luonnon monimuotoisuudesta ja kulttuuriperinnöstä. Suomessa kansalaiset ovat viime vuosina käyneet yksityisesti tai ryhminä oikeustaisteluita viranomaisten laatimia asemakaavoja vastaan. Muutoksen hakuun ei yksin riitä sanalliset selvitykset, vaan mukana pitäisi olla myös luonnospiirustuksia oikaisuvaatimuksen tueksi.

Maakuntaliitot ja -museot, Ely-keskukset ja kuntien kaavoitus- ja rakennusviranomaiset ovat lupaviranomaisia, jotka antavat lausuntonsa historiallisen kulttuuriympäristöön tulevista muutoksista. Hämeen maakuntaliiton arkkitehti Tatu Oukkan vastuualueeseen kuuluu historiallisen Hämeen Härkätien lävistämät kunnat. Oukka totesi, että lupaviranomaisen pitää tarkastella kulttuurihistorialliseen kyläyhteisöön tulevaa, uudistavaa kaavaa ja rakennusta tai tietä, ajatellen miten maisema muuttuu, mitä tulee tilalle ja miten se sopeutuu nykyiseen ja tulevaan kehitykseen.

Suomalainen rakennuskanta painii eri sarjassa kuin esimerkiksi Roomassa matkailijoitten ihastellut kohteet. Siellä rakennus saattaa olla 600 – 800 vuotta ja tänä päivänä asuin- tai muussa käytössä. Suomessa runsas 100 vuotta sitten rakennettu on jo joutunut rakentajien ja virkamiesten kriittisen tarkastelun kohteeksi, kannattaako rakennusta enää ylläpitää vai joutaako purkulistalle?

Taitelija Risto Teräslinnan maalaus Mytäjäisten varikon veturitallirakenuksesta.

Yleisön joukosta kysyttiin Lahden Mytäjäisten punatiilisen veturivarikon tulevaisuutta Lahden kaupunginmuseon tutkija Riitta Niskaselta.
– Varikon kohtalosta ei ole vielä sen hallinnoiman Senaattikiinteistöjen osalta tullut päätöstä. Jos huomioidaan alueen historiallinen jatkumo Helsinki-Lahti- Pietarin-radan rakentaminen, rautatieasema ja asemapäällikön talo ja tulevaisuus, olisi varikkoalueen säilyttäminen arvokasta myös tulevaisuudessa.
Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilaiselta kysyttiin Rauhankadulta tervehirsisen Kotilan puutalon purkamisen syytä..
– Talo purettiin, koska omistajayhtiö ei pystynyt sitä nykyaikaistamaan ja esimerkiksi kaupunki ei rahoitukseen lähtenyt mukaan. Näin käy valitettavan usein. Ely-keskuksen Lahden toimistosta arkkitehti Annu Tulokas loi tilaisuudessa laajan katsauksen kaavoituksen ja lainsäädännön antamista mahdollisuuksista vaikuttaa elinympäristömme arvoihin.
Marja-Liisa Niuranen

AJANKOHTAISTA -arkisto

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011