Onerva Vartiainen: Ohikulkutie olisi jo, jos Renkomäen vaihtoehto olisi hyväksytty

Valtuustoaikanani jouduin muutaman kerran tekemisiin ohikulkutieasiassa. Joka kerran olin
Renkomäen linjauksen kannalla. Perusteluna ympäristöseikat eli rekkaliikenne mahdollisimman
nopeasti pois pohjavesialueilta ja kaupungin keskustasta. Toisena määräävänä asiana taloudelliset
laskelmat, koska ohikulkutie Renkomäen kautta on huomattavasti edullisempi. Kolme kertaa kau-
punginvaltuusto päätti, ettei Launeen vaihtoehtoa hyväksytä. Jostain syystä Launeen linjaus oli
tiesuunnittelijoille sellainen päähänpinttymä, että se tuotiin aina uudelleen valtuustoon. Tiedotus-
tilaisuuksissa esiteltiin Launeen linjauksesta rahaa maksaneita pienoismalleja, joiden avulla ha-
vainnollistettiin, miten ympäristölle ei tule melu- ja muita haittoja, kun tie viedään osittain tunne-
liin. Samalla vakuutettiin, ettei tunnelin rakentamisesta aiheudu pohjavesille ongelmia eivätkä rä-
jäytykset Liipolan kallioiden alla aiheuta rakennuksille vahinkoja. Viimeisimmässä virtuaalisessa
mallissa tie ennen sukeltamistaan tunneliin oli kuin sutjakka formularadan suora. Koskaan ei kui-
tenkaan pyynnöistä huolimatta tehty edes alkeellisintakaan pienoismallia Renkomäen vaihtoeh-
dosta.

Ennen viimeistä äänestystä, jossa Launeen linjaus sai niukan voiton, olin jättänyt valtuustokysy-
myksen, jossa pyysin tietoja, miten paljon omakotitalo- ja rivitalotontteja voitaisiin kaavoittaa ja
myydä Launeen linjausalueelta, jos ohikulkutietä ei siihen tule. Perusteluna paitsi saatavat rahat
myös se, että virkamiehet ja valtuutetut kaiken aikaa pitivät tärkeänä, että on riittävästi kaavoitet-
tavaa aluetta asumiseen. Kyseinen aluehan liittyy luontevasti mm. Patoseutuun, Alijuhakkalaan
sekä Launeen palveluihin.

Ensimmäisen kerran olin tielinjausasiassa äänestämässä 28. toukokuuta 1990. Jos ohikulkutietä
olisi silloin rivakasti lähdetty rakentamaan Renkomäen linjauksen mukaisesti, tie olisi ollut jo vuo-
sia käytössä. Nyt valtion ja kaupungin taloudellinen tilanne tuskin pitkään aikaan sallii rakentamis-
ta valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Ja meille valtuutetuille nimenomaan va-
kuutettiin tiedotustilaisuuksissa, että jos teiden rakentamiseen tarvittavia määrärahoja joudutaan
supistamaan, Launeen linjausta ei rakenneta, mikäli varojen niukkuus pakottaisi huonontamaan
suunnitelmaa eli siis mm. tunneliratkaisuja.

Renkomäen linjauksen tienoille on kuluneiden parinkymmenen vuoden aikana tullut lisää teolli-
suus- ja kaupallisia yrityksiä. Renkomäen liittymästä ovat yhteydet Helsinkiin, Orimattilan suun-
taan sekä itään että pohjoiseen. Kun rahaa tarvitaan eri puolilla maata koulujen, terveyskeskusten
ja sairaaloiden perusparannuksiin ja lisärakentamiseen, palveluasuntojen rakentamiseen, raide-
liikenteen korjauksiin, perus- ja soveltavaan tutkimustyöhön elinkeinoelämän hyväksi ja moniin
muihin toimintoihin, eikö pitäisi siis tosiasiat tunnustaa ja ottaa Renkomäen vaihtoehto uudelleen
käsiteltäväksi. Ainakin pitäisi julkisesti veronmaksajille selvittää tämän hetken vaihtoehtolaskelmat
kummastakin tielinjauksesta.

Onerva Vartiainen

AJANKOHTAISTA -arkisto

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011