Alijuhakkalan kartanon maille tukikeskus

Eteläisen rengastien ja Helsingintien kulmauksessa oli runsaat kaksikymmentä vuotta rakentamaton vanhan Alijuhakkalan kartanon piha-alue metsittymässä. Päärakennuksen tulipalon jälkeen kaupunki jätti osan omistamastaan tilasta reservimaaksi. Elokuussa valmistuneita kolmen talon ryhmää hallinnoi Etev-erityiskuntayhtymä. Vammaislain voimalla kunnat velvoitettiin hankkimaan pienimuotoisia asuinyksiköitä hoitolaitoksissa asuville vammaisille henkilöille.

Lahden Talot Oy-konserniin kuuluva Lahden Palvelutalot Oy rakennutti entisen kartanon tyhjään pihapiiriin elokuussa valmistuneen Lahden tukikeskuksen. Rakennukset vuokrasi ETEVA eli entisen Pääjärven ja Uudenmaan erityispalvelujen puolensadan kunnan muodostama kuntayhtymä.

Lahden Tukikeskus on tarkoitettu kehitys- ja sosiaalisesti vammautuneille lapsille, nuorille ja aikuisille tutkimuskeskukseksi, mikä aiemmin sijaitsi Lammilla Pääjärven kuntayhtymän tutkimusosastona. Toimintojen siirto Lahteen ja Hämeenlinnan Virveliniemeen tukikeskusmuotoisena mahdollistaa vammaisten ihmisten saattamisen normaalin elämän piiriin, asutuksen läheisyyteen.

Eteva – kuntayhtymän Lahden tukikeskus Ali – Juhakkalassa on toiminut kuukauden. Lasten pihapiiri on juuri valmistunut, sen viihtyisyyttä ihastelevat toimitusjohtaja Markku Niemelä ja tukikeskuksesta vastaava Jutta Tuominen.

Lahden tukikeskuksen esimiehenä toimii Jutta Tuominen. Kuntayhtymän toimitusjohtaja Markku Niemeläntyöhuone on Etevan keskushallinnossa Mäntsälässä. Kuntayhtymä on maan suurin vammaispalvelujen tuottaja.

Osassa asuntoyksiköitä toimii henkilökunta ympäri vuorokauden. Viikoittain asiakkaita on eri toiminnossa yli kaksituhatta henkeä, ja henkilökuntaa on tuhatneljäsataa. Toiminnot kuuluvat vammaislain ohella sosiaalilainsäädännön piiriin. Lahden tukikeskuksessa on viisitoista asiakaspaikkaa. Henkilökunta on ympärivuorokauden paikalla. Pienille lapsille on oma perheyksikkönsä, nuorilla ja aikuisilla omansa.

Lahden tukikeskuksessa asiakas on vähintään kolme viikkoa. Tänä aikana asiantuntija-henkilökunta selvittää yhteistyössä asiakkaan ja tämän omaisten kanssa kuntoutustarpeet, koulutus- ja työpaikan saannin mahdollisuudet sekä toimii yhteistyössä vammaispalvelujen antajien kanssa.

Aikuistuville asiakkaille etsitään myös sopivantyyppistä tukiasuntoa sekä työpaikkaa. Asiakkailla voi olla diagnoosina monimuotoinen kehitysvamma, autismi, aspergerin syndrooma, CP- vamma sekä psyykkinen sairaus. Intensiivisen tutkimusjakson tarkoitus on löytää asiakkaalle sopiva kuntoutusmuoto sekä tuen antaminen hänelle ja perheelle tai tukihenkilölle.

Lahden Tukikeskuksen henkilökunnan muodostavat lähi- ja sairaanhoitajat, sosiaaliohjaajat ja -työntekijät. Asiakkaita käyvät säännöllisesti tapaamassa psykologi, fysio- , puhe – ja toimintaterapeutit ja neurologi. Neurologian ja psykiatrian tutkimuspalvelut kuntayhtymä järjestää keskussairaaloista. Avainsäätiö on vammaisten henkilöiden asumis- ja työpaikkojen järjestämisessä tärkeä yhteistyökumppani.

Tärkeä elementti vammaisen henkilön elämisen hallinnassa on toimia ympäristössä asuvien ihmisten kanssa.
Tähän Lahden tukikeskuksen henkilökunta toivoo ympärillä olevan Alijuhakkalan omakotitalo-alueen asukkailta myönteistä suhtautumista. Tutustumishetkiä uuteen taloyhteisöön järjestetään näinä päivinä.

Marja-Liisa Niuranen

 

AJANKOHTAISTA -arkisto

kesäkuu 2024

toukokuu 2024

huhtikuu 2024

maaliskuu 2024

helmikuu 2024

tammikuu 2024

joulukuu 2023

marraskuu 2023

lokakuu 2023

syyskuu 2023

elokuu 2023

kesäkuu 2023

toukokuu 2023

huhtikuu 2023

maaliskuu 2023

helmikuu 2023

tammikuu 2023

joulukuu 2022

marraskuu 2022

lokakuu 2022

syyskuu 2022

elokuu 2022

heinäkuu 2022

kesäkuu 2022

toukokuu 2022

huhtikuu 2022

maaliskuu 2022

helmikuu 2022

tammikuu 2022

joulukuu 2021

marraskuu 2021

lokakuu 2021

syyskuu 2021

elokuu 2021

heinäkuu 2021

kesäkuu 2021

toukokuu 2021

huhtikuu 2021

maaliskuu 2021

helmikuu 2021

tammikuu 2021

joulukuu 2020

marraskuu 2020

lokakuu 2020

syyskuu 2020

elokuu 2020

heinäkuu 2020

kesäkuu 2020

toukokuu 2020

huhtikuu 2020

maaliskuu 2020

helmikuu 2020

tammikuu 2020

joulukuu 2019

marraskuu 2019

lokakuu 2019

syyskuu 2019

elokuu 2019

kesäkuu 2019

toukokuu 2019

huhtikuu 2019

maaliskuu 2019

helmikuu 2019

tammikuu 2019

joulukuu 2018

marraskuu 2018

lokakuu 2018

syyskuu 2018

elokuu 2018

kesäkuu 2018

toukokuu 2018

huhtikuu 2018

maaliskuu 2018

helmikuu 2018

tammikuu 2018

joulukuu 2017

marraskuu 2017

lokakuu 2017

syyskuu 2017

elokuu 2017

kesäkuu 2017

toukokuu 2017

huhtikuu 2017

maaliskuu 2017

helmikuu 2017

tammikuu 2017

joulukuu 2016

marraskuu 2016

lokakuu 2016

syyskuu 2016

elokuu 2016

heinäkuu 2016

kesäkuu 2016

toukokuu 2016

huhtikuu 2016

maaliskuu 2016

helmikuu 2016

tammikuu 2016

joulukuu 2015

marraskuu 2015

lokakuu 2015

syyskuu 2015

elokuu 2015

heinäkuu 2015

kesäkuu 2015

toukokuu 2015

huhtikuu 2015

maaliskuu 2015

helmikuu 2015

tammikuu 2015

joulukuu 2014

marraskuu 2014

lokakuu 2014

syyskuu 2014

elokuu 2014

kesäkuu 2014

toukokuu 2014

huhtikuu 2014

maaliskuu 2014

helmikuu 2014

tammikuu 2014

joulukuu 2013

marraskuu 2013

lokakuu 2013

syyskuu 2013

elokuu 2013

kesäkuu 2013

toukokuu 2013

huhtikuu 2013

maaliskuu 2013

helmikuu 2013

tammikuu 2013

joulukuu 2012

marraskuu 2012

lokakuu 2012

syyskuu 2012

elokuu 2012

kesäkuu 2012

toukokuu 2012

huhtikuu 2012

maaliskuu 2012

helmikuu 2012

tammikuu 2012

joulukuu 2011

marraskuu 2011

lokakuu 2011

syyskuu 2011

elokuu 2011

heinäkuu 2011

kesäkuu 2011

toukokuu 2011

huhtikuu 2011

maaliskuu 2011

helmikuu 2011

tammikuu 2011