Logo

Eteläisen Lahden lähiölehti kerran viikossa

Vapaa sana

sisäiset uhat selvitettävä sanoo kanerva. poliitikko ei ymmärrä näköjään uhkia. on meillä siinä poliitikko.no ainakin naisten tekemät vääryydet.jotka on selvittämättä.kyvyttömät pois paikoiltaan. 21.08.2017 08:42
Kysyisin nyt. Saako tänne kirjoittaa, vaikka ei osaakaan. Aloitukset pienellä ym.söherrystä. Jos olis edes asiaa, niin vielähän sen saattaisi kestää. 20.08.2017 18:43
meillä moni ei ymmärrä lukemaansa.ja nämä samat on sitten tekemässä päätöksiä.kun tekee ratkaisuja täytyisi ymmärtää mitä tekee.seuraukset on senmukaiset mitä nyt on. 17.08.2017 11:42
kirkon edustajat kerjää minulta rahaa. sitten muka kirkko avustaa köyhiä.missä se jumala ja enkelit olikaan.näidenhän se piti auttaa.mihin siinä minua tarvitaan. näyttäs se jumala enkeleineen kykynsä.eikä minulta pyytelisi apua. 10.08.2017 10:08
lasten erilainen pahoinvointi senkun paisuu.naiset vain vaikenemalla salaa osuuttaan.naiseltakin otetaan lapsi huostaan.kun ei kykene kasvattajana huolehtimaan.vähänä on naisten kyvyt.kun eivät ymmärrä kyvyttömyyttään. 04.07.2017 12:17

Yksi plus yksi on :
   Vapaa sana -arkisto

Kolumnistit

Ilkka Isosaari

Toisistaan vieraantuneet suomalaiset

18.8.2017

Juhani Melanen

Brändi Lahden sietämätön hilpeys

18.8.2017

Papin Palsta

Jumalan tie

18.8.2017

Ville Skinnari

Lyhyt kesä ja pitkä syksy

18.8.2017


Pääkirjoitus 24.3.2017

PT 

Soten valinnanvapaus - ulkomaiset suuryhtiöt kiittää?

Sotea on väännetty ja käännetty julkisuudessa jo useampi vuosi, mutta fakta lienee se, että vuodesta 2019 alkaen suomalaiset saavat vapaasti valita, minkä perusterveydenhuollon palvelujen tuottajalla he jatkossa asioivat. Palveluntuottaja voi siis jatkossa olla yksityinen, julkinen tai järjestöpohjainen.

"Terveyspalvelut on tulevaisuudessa tuotettava taloudellisessa katsannossa nykyistä tehokkaammin. Yksi väline taloudellisen tehokkuuden tavoitteluun on kilpailumekanismi. Kilpailumekanismin toimivuuden kannalta taas on erittäin tärkeää, että asiakkailla on valinnanvapaus - vapaus hylätä heikkolaatuisina tai kalliina pitämänsä palvelut" linjasi uudistusta pääjohtaja Juhani Jokinen kilpailuvirastosta.

Kun kaikki terveyspalvelut pannaan kilpailemaan samalle viivalle, voi edessä olla ongelmia. Yksi suurimmista sote-uudistukseen liitetyistä peloista on se, että ulkomaiset suuryritykset siirtävät saamansa voitot veroparatiiseihin verottajan ulottumattomiin ja hinnat nousevat pilviin. Ainakin kolmea suurinta yksityistä alan yritystä eli Terveystaloa, Mehiläistä ja Attendoa on arvosteltu verokikkailusta jo vuosia. Vaikka kaikki kolme yhtiötä ovat kiistäneet harjoittavansa kikkailua veroilla, ei leima kansan silmissä ole haalistunut. Se mitä tavallinen kaduntallaaja kutsuu verokikkailuksi, kulkee yrityksissä virallisella nimellä aggressiivinen verosuunnittelu, jota nämä suuryhtiöt kyllä surutta käyttävät.

Ruotsissa valinnanvapaus on ollut käytössä jo vuosia. Ruotsin verohallinnosta arvioitiin, että isoista sote-yrityksistä virtasi ulos noin puoli miljardia euroa verosuunnittelun vuoksi vuonna 2014, joten pelko voittojen virtaamisesta ulkomaille on todellinen. Parempaan suuntaan ollaan toivottavasti menossa. Näistä kolmesta terveysalan suuryrityksestä ainakin Attendo maksaa Suomessa enemmän yhteisöveroja kuin yksikään muu terveysalan yritys.

Lääkkeeksi tätä varten hallitus on tehnyt esitysluonnoksen, jonka avulla sote-yritystäsi valitessasi voisit ottaa kantaa mahdolliseen verokikkailuun. Esityksen mukaan asiakkaat pääsisivät tutustumaan palveluntuottajan tilinpäätös- ja verotietoihin ennen omaa päätöksentekoaan. Jos luonnos menee läpi sellaisenaan, yritysten on kerrottava verotettavien tulojensa määrä sekä se, maksavatko ne veronsa Suomeen vai jonnnekin veroparatiisiin.

Siinä siis yksi valtti yrityksille tulevassa kilpailussa. Valinnoissa keskeisin merkitys asiakkaille on varmasti kuitenkin palvelun laadulla ja hoitopaikan läheisyydellä. Uskoisin, että ne yritykset, jotka tarjoavat lyhyimmät odotusjonot ja parhaat palvelut lähellä kotia, voittavat asiakkaita puolelleen helposti. Myös hinta tulee olemaan keskeinen kilpailuvaltti. Vain valveutuneimmat asiakkaat jaksavat kiinnittää huomiota verokysymyksiin, jos homma muuten toimii mallikkaasti ja ennen kaikkea järkevään hintaan.

Päätoimittaja
Petri Salomaa
petri.salomaa@omalahio.fi

 


Pääkirjoitukset